SMART PROJECT

PALVELUKONSEPTI

 

 

Profox kuuluu Smart Project allianssiryhmään, joka toimittaa palvelu-

kokonaisuuksia prosessi-, rakennus- ja infrarakentamisen tarpeisiin

sisältäen laserkeilaus- ja mittauspalvelut, vaativien kohteiden

avustavat mallintamispalvelut sekä ohjeistuksen, tukitoiminnot

ja työkalut suunnittelun ja työmaan aikaiseen projektikoordinointiin

ja laadunvarmistukseen liittyen. Allianssiryhmä ei kilpaile suunnittelu-
alan yritysten kanssa, emme siis suunnittele, vaan tuotamme informaatiota, jota myös suunnittelijan on helppo ottaa käyttöön varsinaisessa suunnittelutehtävässään kohteen asiantuntijana.

 

 

Mikä Smart Project?

Smart Project nimi juontuu palvelukonseptin johtoajatuksesta pyrkiä projekteissä kustannustehokkaaseen toimintatapaan soveltaen BIM Level 3 tasoa ja saavuttaa sille asetettuja tavoitteita (esim. Digital Built Britain - Britannian hallituksen asettamat tavoitteet tietomallinnuksen käyttämisessä).

BIM Level 3:n johtoajatuksena on toimia yhden jaettavissa olevan , yhteiseen sijaintiin tallennetun projektin kaikkien discipliinien sisältävän projektimallin avulla siten, että se toimii kaikkien osapuolien kollaboraatiotyökaluna ja tukee yleisiä standardeja.  Navisworks koontimalli tukee BIM Level 3 perusajatusta.

 

 

Rakennusalan palvelukonsepti tehostamaan kiinteistökehitystä
 
Prosessiteollisuuden palvelukonsepti tehostamaan saneeraushankkeita

 

Smart Project Alliance:

Profox Companies Oy

Smartgeo Oy

Suomen Mallinnusmittaus Oy
ViitaCon Oy

 

 

Lisätietoja / tarjoukset : Ari Puuskari , puh 0400-488267

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016