SMART PROJECT

ALLIANSSIPALVELUT

 

 

Profox kuuluu Smart Project allianssiryhmään, joka toimittaa palvelukokonaisuuksia prosessi-, rakennus- ja infrarakentamisen tarpeisiin sisältäen laserkeilaus- ja mittauspalvelut, vaativien
kohteiden avustavat mallintamispalvelut sekä ohjeistuksen,
tukitoiminnot ja työkalut suunnittelun ja työmaan aikaiseen projektikoordinointiin ja laadunvarmistukseen liittyen.
 
Mikä Smart Project Alliance?
 

 

 

ONNISTUNUT SANEERAUSHANKE

RATKAISUJA TEHOSTAMAAN LAITOSPROJEKTIA

 

Palvelujen johtoajatus

 • Tarkkojen, kattavien ja luotettavien 3D-tietojen avulla sekä Navisworks-pohjaisella projektityöskentelytavalla tehostetaan suunnittelun ja rakentamisen prosesseja ja riskienhallintaa sekä tuotetaan lisäarvoa, monipuolisia elinkaarihyötyjä ja kustannussäästöjä asiakkaalle

 • Palvelun lähtökohtana asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
   

Palveluja tarjoavalla ”Allianssilla” on laaja-alainen ja syvällinen näkemys korjausrakentamishankkeiden toteuttamisesta uudella konseptilla

 • Tavoitteena erityisesti havaittujen laatuongelmien kampittaminen

 • Luotettavat ja toleranssien mukaiset as-built –tiedot ovat kaiken toiminnan lähtökohtana

 • Inventointimallinnukseen tarjotaan uusia ratkaisuja

  • As-built –mallien tuottaminen

  • 3D-leikkausmallien tuottaminen – esim. Autocad / MicroStation ympäristöihin

 • Tehostetaan tiedonhallintaa ja laadunvarmistusta (laserkeilaus, Navisworks)

 • Tehostetaan kommunikointia sidosryhmien välillä (Navisworks)

 • Tehostetaan rakentamisen valvontaa (laserkeilaus, Navisworks) – tehdään kerralla oikein

 • Tuotetaan elinkaarikäyttöä tukevaa informaatiota
   

Palvelua tarjotaan asiakkaalle modulaarisina ”hyötypaketteina” ja suunnittelukonsulteille, rakennuttajakonsulteille ja urakoitsijoille ”tehokkuus- ja kilpailukykypaketteina”

 • Tietotekniikka hyötykäyttöön

 • Best Practise –menetelmät tehokkaaseen käyttöön

 • Tuloksia uudella asenteella ja lisääntyneellä läpinäkyvyydellä

 • Hyödynnetään moniammatillista ja -toimialaista yhteistyöverkostoa
   

Allianssiyhtiöt

 • SmartGeo Oy – Jukka Mäkelä

 • Suomen Mallinnusmittaus Oy – Arto Ala-Hiiro

 • Profox Companies Oy – Ari Puuskari

 • ViitaCon Oy – Osmo Viitasaari


Esitys työprosessista


 

Lisätietoja / Tarjoukset; Ari Puuskari 0400-488 267 tai ari.puuskari@profox.com

 

.
Uusi konsepti korjausrakentamishankkeiden toteuttamiseenrakennusalalla ks talonrakennusala

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016