AutoCAD pohjainen CADMill laite- ja laitossuunnitteluratkaisu tarjoaa laajan kokonaisjärjestelmän laitoksen suunnitteludokumenttien luontiin, laitoksen tiedonhallintaan suunnittelun dokumentointiin sekä työkaluksi kunnossapitoon koko laitoksen käyttöiän ajan. CADMill -järjestelmä on kehitetty ensisijaisesti suomalaisen teollisuuden lähtökohdista teollisuuslaitosten, laitetoimittajien ja suunnittelutoimistojen työkaluksi, vaativaan laite-, mekaniikka- ja tehdassuunnittelutyöhön ja tiedonhallintaan.
CADMill Plant Design -laite- ja laitossuunnittelujärjestelmä koostuu koko laitossuunnittelun kattavista moduleista, prosessi-, mekaniikka, sähkö- ja automaatiosuunnittelualueisiin liittyen. Koko järjestelmä on rakennettu siten, että se palvelee kattavasti eri projektiryhmiä kunnossapidossa, laitesuunnittelussa ja alan konsulttiyrityksissä. Järjestelmän käyttää alustanaan Autodeskin, ohjelmistoja, joka mahdollistaa helpon käyttöönoton ja lyhyen oppimisajan Autodeskin ohjemistoja osaaville käyttäjille.

  

CADMILL PLANT DESIGN -JÄRJESTELMÄ

Johtava kotimainen teollisuuslaitosten suunnittelun ja tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmä

CADMill ohjelmistomoduulit

CADMill Mechanic

CADMill Process

CADMill Automation

CADMill Interlock

CADMill Symbols

CADMill Interlock- lukitus- ja toimintakaavioiden suunnittelu- ja ylläpito-ohjelmisto

CADMill Interlocking on AutoCAD-pohjainen sovellusohjelmisto, joka on liitettävissä osaksi CADMill Plant Design järjestelmän automaatiosuunnittelua. Lukituskaavioiden lisäksi sovelluksella luodaan logiikkakaavioita, toimintakaavioita (function diagrams) sekä ns. SAMA kaavioita.

Ohjelmisto on muiden CADMill sovellusten tapaan tietokantapohjainen ja tämän ansiosta sisältää mm. kaavion eri sivujen välisten ristiviittauksien hallinnan, jonka vuoksi kaavioiden käsittely ja modifiointi on erittäin nopeata ja tehokasta. Ohjelmisto on hyödynnettävissä laajalti automaatioalan suunnittelussa laitetoimittajilla, tehdaslaitoksilla ja alan suunnittelutoimistoissa.

Symbolikirjastot

Yleiset symbolit ( portit, viive, negaatio)

Lukituskaaviosymbolit

Toimintakaaviosymbolit; (display, combinations of control and display, control algorithm blocks, arithmetic and linearization blocks, adjustable limits, selectors and limiters, signal conventors ja equipments)

SAMA-kaaviosymbolit

SSG kaaviomerkit

Omien symbolimerkkien tallennus

Sivuille tulostettavat tarramerkit

Asiakaslogot
 

Muut käyttöominaisuudet

Sivulta toiselle siirtyminen

Sivujen poisto, siirto ja kopiointi

Sisällysluettelon generointi

Valittujen sivujen tulostus

Automaattinen revisiohallinta

Tarrojen lisäys automaattisesti sivuille

Yksittäisten sivuje tallennus erillisiksi tiedostoiksi

Omien symbolien tekeminen

Reference Manager ikkuna: ristiviitausten hallintaikkuna

Position Manger ikkuna: Laitepositioiden hallintaikkuna

​Lisätietoja ja tarjouspyynnöt liittyyen CADMIll Interlock ohjelmistoon​

Liitettävyys muihin CADMill Plant Design ohjelmistomoduleihin / Autodesk Plant ohjelmistoihin

CADMill Interlockon osa CADMill Plant Design ohjelmistojärjestelmää ja on liitettävissä tietokannan kautta osaksi järjestelmää. Tietokannan kautta CADMill Interlock ohjelmisto hyödyntää CADMill Process ohjelmistolla luotuja laitepositioita.

CADMill Intelock voidaan liittää myös osaksi Autodesk Plant ohjelmistojen AutoCAD P&ID ohjelmistoa, jolloin se osaa hyödyntää AutoCAD P&ID ohjelmiston tietokantaa.

CADMill Plant Design -järjestelmän laajennettavuus:

Kotimaassa tapahtuva osaava kehitystyö tekee CADMill Plant Design -järjestelmästä lähes rajattomasti laajennettavan saumattoman osan yrityksen muuta tietojärjestelmää erilaisten linkkien ja asiakaskohtaisten sovitusten avulla. Järjestelmä on laajennettavissa myös kattamaan kaikki tehdassuunnittelun osa.

 

​​​


 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016