AutoCAD pohjainen CADMill laite- ja laitossuunnitteluratkaisu tarjoaa laajan kokonaisjärjestelmän laitoksen suunnitteludokumenttien luontiin, laitoksen tiedonhallintaan suunnittelun dokumentointiin sekä työkaluksi kunnossapitoon koko laitoksen käyttöiän ajan. CADMill -järjestelmä on kehitetty ensisijaisesti suomalaisen teollisuuden lähtökohdista teollisuuslaitosten, laitetoimittajien ja suunnittelutoimistojen työkaluksi, vaativaan laite-, mekaniikka- ja tehdassuunnittelutyöhön ja tiedonhallintaan.
CADMill Plant Design -laite- ja laitossuunnittelujärjestelmä koostuu koko laitossuunnittelun kattavista moduleista, prosessi-, mekaniikka, sähkö- ja automaatiosuunnittelualueisiin liittyen. Koko järjestelmä on rakennettu siten, että se palvelee kattavasti eri projektiryhmiä kunnossapidossa, laitesuunnittelussa ja alan konsulttiyrityksissä. Järjestelmän käyttää alustanaan Autodeskin, ohjelmistoja, joka mahdollistaa helpon käyttöönoton ja lyhyen oppimisajan Autodeskin ohjemistoja osaaville käyttäjille.

  

CADMILL PLANT DESIGN -JÄRJESTELMÄ

Johtava kotimainen teollisuuslaitosten suunnittelun ja tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmä

CADMill ohjelmistomoduulit

CADMill Mechanic

CADMill Process

CADMill Symbols

 

CADMill Mechanic -mekaniikka- ja laitossuunnittelu

CADMill Mechanic on tietokantapohjainen ohjelmisto, joka on tarkoitettu vaativaan 2 ja 3-ulotteiseen laitos-, laite ja koneensuunnitteluun, kohteissa, joissa perinteinen mekaniikkasuunnittelusovellus ei ominaisuuksiltaan ole riittävä. CADMill Mechanic ohjelmisto sisältää perinteisen mekaniikkasuunnittelusovelluksen ominaisuudet sekä täydelliset ominaisuudet tehdaslayout ja putkistosuunnitteluun sekä teräsrakenne- ja säiliösuunnitteluun. Ohjelmistossa on ominaisuudet myös isometristen putkistopiirustusten luomiseen sekä se sisältää hydrauliikka, pi-kaavio- ja lvi-symbolikirjastot.

Vakio-osakirjastot

CADMill Mechanic ohjelmisto sisältää laajat vakio-osakirjastot kaikista standardien mukaisista mekaniikkavakio-osista, putkistokomponenteista, putkiosista sekä erittäin laajat kirjastot prosessiteollisuuden käyttämistä erikoisosista ja laitteistoista. Kaikki vakio-osat ovat älykkäitä, eli osassa on mukana osatieto. Ohjelmistossa on myös toiminto putkiston primääri- ja sekundäärikannatusrakenteiden piirtämiseen, jolloin saadaan helposti luotua piirustukset ja osaluettelot kannatusrakenteiden valmistusta varten.

Peruspiirtämistä helpottavat toiminnot

Ohjelmissa on suuri määrä perusCADin käyttöä oleellisesti helpottavia toimintoja kuten apugeometriatoiminto, parannettu perusmitoitustoiminto, automaattinen mitoitus jne.

Piirustusmerkinnät

CADMill Mechanic ohjelmisto sisältää laajan piirustusmerkintäkirjaston, jossa on kaikki mekaniikkasuunnittelussa tarvittavat merkinnät sekä putkisto- ja laitesuunnittelussa tarvittavat merkinnät kuten putkiston kannatusmerkinnät yms.

Standardituki

PSK, EN, ISO, DIN, SFS, ANSI, IS

Tietokantaosio

Ohjelmiston tietokantaosio rakentuu Access ohjelmiston ympärille, joskin ohjelmisto voidaan sovittaa toimimaan myös muihin tietokantaympäristöihin. Tietokannan avulla hallitaan koko projektin tai piirustuksen materiaalitietoa. Tietokannan avulla saadaan luotua helposti mekaniikka- ja valmistuspiirustusten osaluetteloita, putkistopiirustusten putkilinjakohtaiset materiaaliluettelot.


 

​Lisätietoja ja tarjouspyynnöt liittyyen CADMIll Mechanic ohjelmistoon​

Ohjelmiston ylläpitotoiminnot

Ohjelmisto on helppo käyttäjän itse konfiguroida toimimaan erilaisten taso,- väri, ja viivatyyppimääritysten mukaisesti joko yksi- tai kolmitasoisessa tasohierarkiassa , kuten PSK-standardi määrittää. Ohjelmiston oletuskonfigurointi on tehty PSK-standardiston mukaiseksi, mutta käyyttäjän on helppo muuttaa ohjelmiston konfigurointia niin halutessaan.

Liitettävyys muihin CADMill Plant Design ohjelmistomoduleihin

CADMill Mechanic on osa CADMill Plant Design ohjelmistojärjestelmää ja on liitettävissä tietokannan kautta osaksi järjestelmää. Tietokannan kautta CADMill Mechanic ohjelmistossa on hyödynnettävissä prosessikaavio-informaatiota, joka on synnytetty CADMill Process ohjelmistossa.

CADMill Plant Design -järjestelmän laajennettavuus:

Kotimaassa tapahtuva osaava kehitystyö tekee CADMill Plant Design -järjestelmästä lähes rajattomasti laajennettavan saumattoman osan yrityksen muuta tietojärjestelmää erilaisten linkkien ja asiakaskohtaisten sovitusten avulla. Järjestelmä on laajennettavissa myös kattamaan kaikki tehdassuunnittelun osa- alueet.


 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016