AutoCAD pohjainen CADMill laite- ja laitossuunnitteluratkaisu tarjoaa laajan kokonaisjärjestelmän laitoksen suunnitteludokumenttien luontiin, laitoksen tiedonhallintaan suunnittelun dokumentointiin sekä työkaluksi kunnossapitoon koko laitoksen käyttöiän ajan. CADMill -järjestelmä on kehitetty ensisijaisesti suomalaisen teollisuuden lähtökohdista teollisuuslaitosten, laitetoimittajien ja suunnittelutoimistojen työkaluksi, vaativaan laite-, mekaniikka- ja tehdassuunnittelutyöhön ja tiedonhallintaan.
CADMill Plant Design -laite- ja laitossuunnittelujärjestelmä koostuu koko laitossuunnittelun kattavista moduleista, prosessi-, mekaniikka, sähkö- ja automaatiosuunnittelualueisiin liittyen. Koko järjestelmä on rakennettu siten, että se palvelee kattavasti eri projektiryhmiä kunnossapidossa, laitesuunnittelussa ja alan konsulttiyrityksissä. Järjestelmän käyttää alustanaan Autodeskin, ohjelmistoja, joka mahdollistaa helpon käyttöönoton ja lyhyen oppimisajan Autodeskin ohjemistoja osaaville käyttäjille.

  

CADMILL PLANT DESIGN -JÄRJESTELMÄ

Johtava kotimainen teollisuuslaitosten suunnittelun ja tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmä

CADMill ohjelmistomoduulit

CADMill Mechanic

CADMill Process

 

CADMill Symbols

CADMill Process - prosessikaavioiden suunnittelu ja ylläpito-ohjelmisto

CADMill Process on tietokantapohjainen sovellusohjelmisto prosessikaavioiden dokumentaation luomiseen ja tiedonhallintaan. Ohjelmisto rakentuu CAD-osiosta, jonka avulla luodaan graafinen prosessikaavio ja tietokantaosiosta, jonka avulla hallitaan kaaviossa olevaa tietoa ja luodaan raporttimuotoista dokumentaatiota.

CADMill Process ohjelmiston CAD-osio perustuu AutoCAD ohjelmistoon ja tietokantaosio Access ohjelmistoon, joskin järjestelmän tietokantaosio on sovitettavissa toimimaan muissakin tietokantaympäristöissä.

Ohjelmisto täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan vaativimmankin käyttäjän tarpeet ja on helposti sovitettavissa toimimaan esimerkiksi erilaisten positiointisääntöjen mukaisesti helppokäyttöisellä konfiguroinnilla käyttäjän toimesta.

CADMill Process ohjelmiston tekniset ominaisuudet

Standardien mukaiset prosessi/instrumentointimerkinnät

Automaattinen osatietojen käsittely

Raporttien ajomahdollisuus tietokannan kautta

Reaaliaikainen tiedonsiirto CADMill ohjelmistojen välillä

Standardituki

Tukee PSK/SFS-ISO standardeja

CADMill Process ohjelman CADMIll Reporter osiolla luotava dokumentaatio

- linjaluettelo

- venttiililuettelo

- pumppuluettelo

- laiteluettelo

- säiliöluettelo

- piirustusluettelo

- laitespesifikaatiot

Ohjelmiston ylläpitotoiminnot

Ohjelmistolla on mahdollista käyttäjän toimesta ylläpitää ja modifioida mm. seuraavia toimintoja:

- linjapositiointi

- venttiilitiedot

- pumpputiedot

- laitetiedot/pituudet

- säiliötiedot

- virtaavat aineet

- virtaustiedot

- instrumentointi kaapeleiden, IO-korttien, koteloiden ja riviliittimien ylläpito

- tasot, värit ja viivatyypit

​Lisätietoja ja tarjouspyynnöt liittyyen CADMIll Process ohjelmistoon​

Liitettävyys muihin CADMill Plant Design ohjelmistomoduleihin

CADMill Process on osa CADMill Plant Design ohjelmistojärjestelmää ja on liitettävissä tietokannan kautta osaksi järjestelmää. Tietokannan kautta CADMill Process ohjelmistolla luotua informaatiota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi putkistosuunnittelussa CADMill Mechanic ohjelmistossa. Prosessikaaviossa määritellään myös instrumentoinnin lähtötietoja, jotka on mahdollista hyödyntää tietokannan kautta CADMill Instruments ohjelmistossa. Samoin poitiotiedot ovat käytettävissä laadittaessa lukitus- tai logiikkakaavioita CADMill Interlock ohjelmistolla

CADMill Plant Design -järjestelmän laajennettavuus:

Kotimaassa tapahtuva osaava kehitystyö tekee CADMill Plant Design -järjestelmästä lähes rajattomasti laajennettavan saumattoman osan yrityksen muuta tietojärjestelmää erilaisten linkkien ja asiakaskohtaisten sovitusten avulla. Järjestelmä on laajennettavissa myös kattamaan kaikki tehdassuunnittelun osa-alueet.

​​​


 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016