pointcloud10.jpg

ÄLYKÄS TEOLLISUUDEN MODERNISOINTIPROJEKTI
 

LIVE WEBINAARI 7.5. klo 9.00-10.00

"SUUNNITTELU; UUDET MENETELMÄT LASERKEILAUKSEN HYÖDYNTÄMISEEN; LÄHTÖTIETOAINEISTOJEN VARMISTAMINEN  "

Webinaarissa esitetään työprosessi ja palvelunakin tarjottava työtapa, jossa käytetään Navis Typhoon As Built portaalin osiota älykkään mallin mallintamiseksi pistepilvi-aineistoa hyödyntäen. Ohjelmistokomponentin moottorina toimii Clearedge 3D:n kehittämä Edgewisen ohjelmisto. Ohjelmiston hyvin kehittyneet algoritmit edustavat alansa huippua maailmassa. Projektityö nopeutuu jopa 70 % ohjelmiston tarjoamaa työprosessia käyttämällä.

As Built osio toimii osana Navis Typhoon järjestelmää, joka on suunnittelun, työmaavaiheen ja kohteen elinkaaren aikana käytettävä pilvipalvelupohjainen projektialusta.


Lähes kaikissa saneeraustyyppisissä hankkeissa tarvitaan tehokasta mallinnustapaa , jolla pistepilvestä saadaan luotettavasti ja mahdollisimman automatisoidusti älykäs suunnittelumalli. Vaihtoehtoisena tapana esitetään myös tapauskohtaisesti käytettävä pistepilven muuntaminen pintamalliksi uudella Autodesk ReCAP versiolla.

Typhoon perusdiagrammi.png

As Built osio myös täydentää Navis Typhoon järjestelmän Site Control moduulia, jonka avulla havaitaan poikkeamat työmaan ja suunnittelumallin välillä analysoimalla työmaalla suoritettua laserkeilauksen tuottamaa pistepilviaineistoa.  Osion työprosessin avulla nämä poikkeamat saadaan korjattua suoraan suunnittelumalliin.

Webinaari esitetään Teams Live Event tilaisuutena , ohjelmistoasiantuntijana esittelyssä toimii Ismo Knihti Profox Companies Oy:ltä.

 
Rekisteröidy nyt mukaan tähän mielenkiintoiseen webinaariin ja saat uutta tietoa mm:

 

  • Kuinka nopeutetaan pistepilvipohjaista mallinnustyötä jopa 70 % ja parannetaan projektin kannattavuutta
  • Miten suurena haasteena olevaa As Built tieto päivitetään suunnittelumalliin vaivattomasti.
  • Miten olemassaoleva mallidata päivitetään as built tasolle

    Lisätietoja Navis Typhoon järjestelmästä