Profox 2020.png

Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

LIVE WEBINAARI 4.11. klo 9.30

"NAVIS TYPHOON  - VISUAALINEN PROJEKTIPORTAALI"

Webinaarissa esitetään Navis Typhoon järjestelmän peruskäyttöä.
Esitys painottaa järjestelmän kokonaisvaltaista hyödyntämistä projektityöryhmän jäsenen eli käyttäjän näkökulmasta. Keskeisenä osiona webinaari käy lävitse Web Browser osion ja sen hyödyntämisen erilaisten 3D aineistojen ja niihin linkattujen tietojärjestelmien ja dokumenttien suhteen.


Navis Typhoon järjestelmä on laajasti projektityössä ja myös valmiin kohteen elinkaaren aikana hyödynnettävä pilvipohjainen projektiportaali, joka mahdollistaa projektiosapuolten saumattoman työskentelyn ja kommunikoinnin myös etäkäyttöisesti paikasta ja ajasta riippumattomasti.
Järjestelmän käyttäminen ei edellytä jo totuttujen työkalujen ja toimintamallien korvaamista kokonaan uudelle järjestelmällä, koska se pohjautuu useissa projekteissa jo laajasti käytössäoleviin Navisworks malleihin. Mallien hyödyntämistä voidaan jatkaa nyt vain huomattavasti laajennetuilla ominaisuuksilla ja mahdollisuuksilla helpon webbipohjaisen käyttöliittymän kautta. Lisäksi järjestelmällä hallitaan myös muunlaisia aineistoja kuten pistepilviainieistot ja 360 kuvat.
 

 

 Webinaari järjestetään Teams Live Event tilaisuutena. Esittelyn pitää ohjelmistoasiantuntija Miikka Vehkaoja Profoxilta.

Rekisteröidy nyt mukaan tähän mielenkiintoiseen webinaariin ja saat uutta tietoa mm:

  • Miten erilaisia 3D-aineistoja ja niihin liitettyä dataa hyödynnetään helposti
  • Kuinka järjestelmän avulla kommunikoidaan tehokkaasti projektityöryhmän jäsenten välillä
  • Miten järjestelmän eri osiot liittyvät toisiinsa ja miten järjestelmää palvelee laajasti koko projektia ja elinkaarenaikasta käyttöä

     
Lisätietoja Navis Typhoon järjestelmästä

Ota yhteyttä

Osoite:

Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20250 Turku

puh: 044-9760 389

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin