Profox 2020.png

Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

ÄLYKÄS TEOLLISUUDEN MODERNISOINTIPROJEKTI
 

LIVE WEBINAARI 21.5. klo 9.00-10.00

"ELINKAARIVAIHE - NYKYAIKAISTA KUNNOSSAPIDON JA SEISAKKISUUNNITTELUN TOIMINTATAVAT HYÖDYNTÄMÄLLÄ PISTEPILVIÄ JA 3D MALLEJA  "

Webinaarissa esitetään Navis Typhoon järjestelmän peruskäyttöä laitoksen elinkaarivaiheen aikana. Miten järjestelmää ja palveluita hyödynnetään kunnossapitotyössä kun visuaalinen käyttöliittymä on kytketty kunnossapidon järjestelmään.

Miten olemassaolevia aineistoja mukaanlukien pistepilviaineistot ja 360 kuvat hyödynnetään seisakkisuunnttelussa. Miten merkittävää on ajantasaisen tiedon saatavuus koko kunnossapitohenkilöstölle ja alihankkijoille seisakin aikana.

Webinaarimme antaa vastauksia näihin kysymyksiin , esittelyssä Keskeisenä osiona läpikäydään Web Browser osiota ja sen hyödyntämisen erilaisten 3D aineistojen ja niihin linkattujen tietojärjestelmien ja dokumenttien suhteen.


Navis Typhoon järjestelmä on laajasti projektityössä ja myös valmiin kohteen elinkaaren aikana hyödynnettävä pilvipohjainen projektiportaali, joka mahdollistaa projektiosapuolten saumattoman työskentelyn ja kommunikoinnin myös etäkäyttöisesti paikasta ja ajasta riippumattomasti.
Järjestelmän käyttäminen ei edellytä jo totuttujen työkalujen ja toimintamallien korvaamista kokonaan uudelle järjestelmällä, koska se pohjautuu useissa projekteissa jo laajasti käytössäoleviin Navisworks malleihin. Mallien hyödyntämistä voidaan jatkaa nyt vain huomattavasti laajennetuilla ominaisuuksilla ja mahdollisuuksilla helpon webbipohjaisen käyttöliittymän kautta. Lisäksi järjestelmällä hallitaan myös muunlaisia aineistoja kuten pistepilviainieistot ja 360 kuvia.

Järjestelmän julkaisutoiminta ja aineistojen käsittelyyn ja muunteluun  liittyvät työt kuuluvat Navis Typhoon palvelukonseptiin, joten omia resursseja ei tarvita.
 

 

Typhoon perusdiagrammi.png

 Webinaari järjestetään Teams Live Event tilaisuutena. Esittelyn pitää ohjelmistoasiantuntija Miikka Vehkaoja Profoxilta.

Rekisteröidy nyt mukaan tähän mielenkiintoiseen webinaariin ja saat uutta tietoa mm:

  • Miten erilaisia 3D-aineistoja ja niihin liitettyä dataa hyödynnetään helposti
  • Kuinka järjestelmän avulla kommunikoidaan tehokkaasti projektityöryhmän jäsenten välillä
  • Miten järjestelmän eri osiot liittyvät toisiinsa ja miten järjestelmää palvelee laajasti  myös elinkaarenaikasta käyttöä

     
Lisätietoja Navis Typhoon järjestelmästä