VR TYÖPAJA

 Profox Companies Oy on yhteistyössä Virtuaalitodellisuus asiantuntijayritys Collaprime Oy:n kanssa suunnitellut rakennus- ja prosessiteollisuudenalan yrityksille tarkoitetun työpajan , jonka aikana käydään lävitse asiakasyrityksen virtuaalitodellisuuden (VR)  käyttöä osana virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuja käytännön projektityöskentelyssä ja varmistetaan saatavia hyötyjä projektin toiminnassa.
 Yrityskohtaisesti järjestettävä workshop-päivä järjestetään sovittuna ajankohtana  CAVE tilassa,  (Helsinki / Turku)

 Työpajapäivän aikana hyödynnetään yrityksen projekteissa käyttämiä tietomalleja ympäristössä mihin kuuluu virtuaalitila ja tai virtuaalilasit . Myös työmaaympäristöä voidaan simuloida virtuaalitilassa heijastamalla dronekameran tai 360-videokameran kuvaa työmaan tilanteesta.
 
Työpajan tavoitteena on selkeyttää VR:n hyödyntämismahdollisuuksia osana yrityksen 3D-työprosessia ja löytää optimaalisia työtapoja , jotka ovat jouhevasti sovitettavissa osaksi projektin työskentelyprosessia sekä osoittaa konkreettisia projektille saavutettavia  euroissa mitattavia hyötyjä.

Työpaja toimii parhaiten niin, että siihen osallistuvat projektin avainhenkilöt yrityksestä sekä myös eri sidosryhmistä, kuten tilaajan , käyttäjien ja urakoitsijan (tai suunnittelijan mikäli  itse asiakasyritys on urakointiyritys) edustajia.
Työpajan vetäjinä toimivat sekä VR teknologian että 3D-mallien hyödyntämisen asiantuntijat.

 


VR-Työpajan pääsisältö, läpikäytävät asiat:

 

Yleiset asiat:
 
 • Millaisia tarpeita VR-tilan /lasien käytöllä on -> tarve ja käyttötarkoitusmäärittelyt
 • Onko projektilla erityisesti jokin / jotkin pääsääntöiset käyttötarkoitukset
 • Käyttäjäryhmien tunnistaminen
  • Oma henkilökunta / vierailevat esittäjät
  • Kiinteistössä työskentelevä oma henkilökunta
  • Alueella työskentelevä oma henkilökunta
  • Muualta tuleva oma henkilökunta
  • Asiakkaat / asiakkaan asiakkaat
  • Muut kumppanit
 • Toiminnallisuuksien määrittely
 • Onko jotain mitä tilassa/laseilla ei haluta tehdä
 • Kuinka monta henkilöä kulloiseenkin käyttöön yleensä osallistuu
 • Kuinka usein tilan tulee muuntua
 • Kuinka nopeasti tilan tulee muuntua
 • Kuka muutoksen tarvittaessa tekee
 
Ohjelmistojen läpikäynti:
 • Mitä ohjelmistoja projektilla on käytössä
 • Mikä on yleinen tietomallien osaamistaso projekti-ihmisillä
 • Miten ohjelmistoilla voidaan tehokkaimmin työskennellä tilassa/laseilla
 • Millaisia apu-, lisä- tai muita ohjelmistoja tarvitaan käytön tueksi


VR Hyödyntämisnäkökohtia joita asetetaan tavoitteeksi:
 
 • Yhteistoiminnan parantuminen koko projektissa
 • Osallistavan suunnittelutoiminnan edistäminen
 • Paremmin toimivien ja käyttäjiä palvelevien suunnitteluratkaisujen saavuttaminen helpommin (kiinteistön käyttäminen, huoneratkaisut, laitoksen huollettavuus, operoitavuus ja logistiset ratkaisut)
 • Saneerauskohteiden erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen helpompi arviointi
 • Päätöksenteon nopeutuminen
 • Markkinoinnin tehostuminen
 • Työturvallisuuden parantuminen
 • ..
   
Lopputulokset:
 
 • Dokumentoitu ehdotus suositelluksi VR ratkaisuksi ja käyttöönottosuunnitelma
 • Teknisten- ja ohjelmistoratkaisujen suunnittelu
 • Testaus ja mahdolliset muutokset
 • Tilakonseptin toteutus-suunnitelma ja budjetti
 • Teknisten- ja ohjelmistoratkaisuiden toteutus-suunnitelma ja budjetti

Työpajapäivä sisältää esiselvityksen, 4h työpajan virtuaalitilassa sekä dokumentoidun ehdotuksen VR-työprosessiksi ja välineistöksi sekä tarvittaessa käyttöönottosuunnitelman.

 

Lisätietoja:
Ismo Knihti, 044 - 976 0389, ismo.knihti@profox.com
Ari Puuskari, 0400-488267 , ari.puuskari@profox.com

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016