TULEVAISUUDEN TEHDAS
 

Profox Companies Oy toimii osana asiantuntijaorganisaatio Magnus Associates Oy:tä.
Magnus Associates asiantuntijaorganisaatio on yhteistyössä Profox Companies Oy:n kanssa kehittänyt Tulevaisuuden Tehdas palvelukonseptin.
 
Palvelukonseptin kuvaus on nimeltään High End Factory konsepti, jonka sisältö on seuraava:
 
palveluihin kuuluvat digitalisointiin ja dokumentointiin liittyvät palvelut yhteistyössä Smart Project Alliance yritysten kanssa.
Digitalisointi ja dokumentointipalvelut on tarkoitettu kiinteistön , infrakohteen tai laitoksen omistajataholle tuottamaan kohteen käyttöliittymämalli käyttöä ja kunnossapitoa,
omaisuudenhallintaa sekä myyntiä ja markkinointitarkoituksia varten.
 
Samalla tuotettava dokumentaatio tukee myös omistajatahon käyttämää suunnittelijaa ja urakointiyritystä.
Palvelut eivät siis kilpaile suunnitteluyrityksen suunnittelupalveluiden kanssa vaan tarjoavat suunnittelijalle helppokäyttöisen ja tarkan lähtötiedon varsinaista suunnittelua varten sekä urakointiyritykselle mallin hyödyntämismahdollisuudet älykkään työmaan muodossa.
Digitalisointiin ja dokumentointiin liittyvä palvelukokonaisuus kattaa kaikki työvaiheet kohteen laserkeilauksesta mallintamiseen ja älykkään käyttöliittymämallin luomiseen sekä tarvittaessa myös palvelua 2D-dokumenttien saattamisessa älykkääseen muotoon.

Palvelut on tuotteistettu Älykäs malli ja Älykäs kiinteistömalli, sekä Älykäs työmaa palveluihin.
Digitalisointipalvelut
Älykäs malli-palvelu on laitosomistajille - ja esim. laitteiden valmistajille tarkoitettu digitalisointipalvelu, jonka avulla luodaan uudenlaisella kustannustehokkaalla työprosessilla olemassaolevasta laitoksesta tai laitteesta älykäs käyttöliittymämalli. Lue lisää..
Älykäs kiinteistömalli-palvelu on kiinteistön- tai infrakohteen omistajille  tarkoitettu digitalisointipalvelu, jonka avulla luodaan uudenlaisella kustannustehokkaalla työprosessilla olemassaolevasta kiinteistöstä tai infrakohteesta älykäs käyttöliittymämalli. Lue lisää..
Älykäs työmaa-palvelu on urakointiyrityksille tarkoitettu ohjelmistoprojekti, jonka avulla työmaan toimintoja tehostetaan 3D mallin ja malliin liittyvän asennusinformaation avulla tuomalla tämä informaatio asennuspisteelle. Samaisen visuaalisen mallin avulla myös seurataan työmaan etenemistä. 
Lue lisää..

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016