Laserkeilaus

Mallinnus

Digitaalinen Kaksonen

Profox Companies Oy:n palveluihin kuuluvat digitalisointiin ja dokumentointiin liittyvät palvelut yhteistyössä Smart Project Alliance yritysten kanssa.
Digitalisointi ja dokumentointipalvelut on tarkoitettu kiinteistön, infrakohteen tai laitoksen omistajataholle tuottamaan kohteen käyttöliittymämalli käyttöä ja kunnossapitoa,
omaisuudenhallintaa sekä myyntiä ja markkinointitarkoituksia varten.
 
Samalla tuotettava dokumentaatio tukee myös omistajatahon käyttämää suunnittelijaa ja urakointiyritystä. Palvelut eivät siis kilpaile suunnitteluyrityksen suunnittelupalveluiden kanssa vaan tarjoavat suunnittelijalle helppokäyttöisen ja tarkan lähtötiedon varsinaista suunnittelua varten sekä urakointiyritykselle mallin hyödyntämismahdollisuudet älykkään työmaan muodossa.
Digitalisointiin ja dokumentointiin liittyvä palvelukokonaisuus kattaa kaikki työvaiheet kohteen laserkeilauksesta mallintamiseen ja älykkään käyttöliittymämallin luomiseen sekä tarvittaessa myös palvelua 2D-dokumenttien saattamisessa älykkääseen muotoon.

Palvelut on tuotteistettu Älykäs malli ja Älykäs kiinteistömalli, sekä Älykäs työmaa palveluihin.
Smart Project Alliance yritykset:
 
Profox Companies Oy
Smartgeo Oy
Suomen Mallinnusmittaus Oy
Viitacon Oy
Process Genius Oy
smartprojectalliancelogo.gif