Profox Blog

Ratkaisuja etätyöskentelyyn prosessiteollisuuden laitoksissa ja investointihankkeissa

Prosessiteollisuuden hankkeiden projekti-ihmiset ovat uudenlaisten haasteiden edessä, kun työskentely on siirtynyt etenkin suunnittelun ja investointihankkeiden johtamisen ja ohjaamisen osalta etätyönä suoritettavaksi. Tämä koskee kaikenlaisia hankkeita pienistä laitosmuutoshankkeista suuriin greenfield investointeihin.

Yhä jatkuva covid-19 tilanne myös vaikuttaa oleellisesti projektien toimintaan, koska kriittisiä toimintoja on turvattava ja ulkopuolisilta pääsy siteille on erittäin rajoitettua. Tämän vuoksi suunnittelutyöhönkin liittyvät käynnit vaikkapa mittojen tarkistamista varten ovat estyneet tai ovat rajoitettuja. Muidenkin alihankkijoiden ja laitetoimittajien työskentely projekteissa on hankaloitunut erilaisten rajoitusten vuoksi.

Tilanteen myötä ajantasaisesta digitaalisesta asset tiedosta on tullut elintärkeää teollisuusyrityksille.


Tämä ei koske ainoastaan suunnitteluosapuolia vaan myös laitosten oman henkilöstön ja palvelutarjoajien osalta haetaan uudenlaisia vaihtoehtoja suorittaa toimintoja etänä. Ajantasainen digitaalinen as-built informaatio on menestyksekkään omaisuudenhallinnan peruste ja edellytys myös pitkäjänteiselle laitoksen optimaaliselle käytölle (operational excellenxe)

Onneksemme meillä Suomessa etätyöskentelyn perinteet ovat olemassa ja useimmat projektiammattilaiset ovatkin sopeutuneet tilanteeseen hyvin, Teams palaverit ovat tulleet tutuiksi!
Haasteeksi on kuitenkin muodostunut digitaalisen informaation ajantasaisuus ja myöskin työmenetelmät ja työkalut, jolla tällaista informaatiota voidaan käyttää ja hyödyntää. Etätyö tuo aina myös haasteita projektiryhmän ajantasaiseen ja selkeästi ymmärrettävään kommunikointiin.

 

Ratkaisuja projektityöryhmille

Me Profoxissa olemme jo vuosien ajan kehittäneet työkaluja ja menetelmiä juuri näihin tarpeisiin, siis jo aikaa ennen koronavirusta. Uskomme nimittäin, että näistä tänä aikana käyttöönotetuista etätyöskentelytavoista tulee uudenlainen normaali jatkossakin.

Navis Typhoon järjestelmä on projektinomistajan työkalu, joka mahdollistaa etätoiminnot laitoksella hyödyntäen digitaalisessa muodossa olevaa dataa, on se sitten virtuaalinen malli, digitaalinen kaksoismalli, pistepilviaineisto tai kohteelta otettuja 360 kuvia. Järjestelmä hyödyntää suunnittelulähtöistä aineistoa ja mahdollistaa tehokkaan kommunikaation suunnittelijoiden, laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja projektinomistajan välillä.

Järjestelmän käyttöönotto ei tarkoita kokonaan uuden järjestelmän sisäänajoa, koska se pohjautuu projekteissa jo käytössä oleviin Navisworks malleihin, se ei myöskään vaadi raskasta it-administrointia, koska käyttö toimii web ja mobiililaiteympäristössä.

Profox toimii myös osana Magnus Technologies yritystä, jonka palveluihin kuuluvat myös digitalisointipalvelut laserkeilauksesta tai fotogrammetriasta älykkään mallin toimittamiseen sekä myös tämän tiedon hyödyntämiseen Navis typhoon järjestelmällä.

Profoxin toimittamat etäkäyttöä tukevat järjestelmät:


AutoCAD Plant3D ja BIM360, laitossuunnittelu
Navis Typhoon, projektinhallinta; suunnittelunohjaus, työmaankoordinointi ja elinkaarenaikainen käyttö

Profox Companies Oy

Ari Puuskari

toimitusjohtaja

 

Navis Typhoon webinaarit syksy 2020:

 

·       Navis Typhoon - visuaalinen projektiportaali; 9.9. ja 4.11. klo 9.30-10.30
 

·       ​Navis Typhoon Admin - " Projektien 3D aineistojen koordinointi uudelle tasolle" 16.9 ja 11.11 klo 9.30-10.30
 

·       Navis Typhoon Site Control - "Uusia työtapoja suunnittelun ja työmaan poikkeamien hallintaan"; 23.9 ja 18.11 klo 9.30-10.30
 

·       Navis Typhoon As Built - "Pistepilviaineistosta älykkääksi malliksi työprosessi"; 30.9 ja 25.11. klo 9.30-10.30

Navis Typhoon - Visuaalinen projektiportaali ja palvelualusta projektiosapuolille

Filosofia

Navis Typhoon on uudenlaisella filosofialla rakennettu visuaalinen projektiportaali ja palvelualusta, joka hyödyntää teollisuuden investointihankkeissa käytettyjä Navisworks malleja. Tämän vuoksi se on täysin riippumaton käytettävistä suunnittelujärjestelmistä.

Toimintatapa

Järjestelmä mahdollistaa systemaattisen toimintatavan mallien hyödyntämisessä. 3D-mallit ja niistä luotavat virtuaalimallit ovat helposti käytettävissä suunnittelun ja työmaan ohjauksessa sekä elinkaaren aikana.

Helppokäyttöisyys

Käyttäjältä ei vaadita minkään ohjelmiston erikoisosaamista, erillistä ohjelmistoasennusta eikä erikoiskoulutusta järjestelmän käyttöön.

Projektin

hallinta

Navis Typhoonin avulla organisaatio myös hallitsee oman projektinsa mallitietoa  mahdollistaen sujuvan projektienhoidon yhdessä suunnittelukonsulttien ja laitetoimittajien kanssa.

Navis Typhoonilla

vähintään 20 % säästöt projektitoiminnassa!

Navis Typhoon 

palvelukonsepti