Profox Blog

Navis Typhoonin tarina

Minulla on ollut mahdollisuus seurata Suomen teollisuuden projektitoimintaa useamman vuosikymmenen ajan. Ensin toimiessani itse prosessiteollisuuden suunnittelutehtävissä ja sittemmin CAD asiantuntijana, IT projektien vetäjänä Profox Companies Oy:ssä sekä toimiessani PSK standardointityöryhmissä ja THTH:ssa  asiantuntijana.

(THTH = Teollisuuden Hajautetun Tiedonhallinnan Yhdistys).

Harvinaisen usein nämä teollisuuden projektit koetaan erittäin haasteellisiksi, budjetit ylittyvät eivätkä aikataulut eivät pidä paikkaansa.
 

Esimerkiksi lähtötietojen oikeellisuus, suunnittelutoiminan  koordinointi, esivalmisteiden toimivuus ja työmaan toiminnan hallinta koetaan haasteiksi.
Myöskään käyvän laitoksen suunnitteludokumentaation ajatasalla pitäminen, muutossuunnittelutarpeiden kirjaaminen ja ajantasalla olevan tiedon käyttäminen tehokkaasti käytössä ja kunnossapidossa koetaan olevan kunnossa vain harvoin.

Haasteita siis on.

Navis Typhoon - Visuaalinen projektiportaali ja palvelualusta projektiosapuolille

Filosofia

Navis Typhoon on uudenlaisella filosofialla rakennettu visuaalinen projektiportaali ja palvelualusta, joka hyödyntää teollisuuden investointihankkeissa käytettyjä Navisworks malleja. Tämän vuoksi se on täysin riippumaton käytettävistä suunnittelujärjestelmistä.

Toimintatapa

Järjestelmä mahdollistaa systemaattisen toimintatavan mallien hyödyntämisessä. 3D-mallit ja niistä luotavat virtuaalimallit ovat helposti käytettävissä suunnittelun ja työmaan ohjauksessa sekä elinkaaren aikana.

Helppokäyttöisyys

Käyttäjältä ei vaadita minkään ohjelmiston erikoisosaamista, erillistä ohjelmistoasennusta eikä erikoiskoulutusta järjestelmän käyttöön.

Projektin

hallinta

Navis Typhoonin avulla organisaatio myös hallitsee oman projektinsa mallitietoa  mahdollistaen sujuvan projektienhoidon yhdessä suunnittelukonsulttien ja laitetoimittajien kanssa.

Navis Typhoonilla

vähintään 20 % säästöt projektitoiminnassa!

Navis Typhoon 

palvelukonsepti

Ota yhteyttä

Osoite:

Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20250 Turku

puh: 044-9760 389

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin