Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

LIVE WEBINAARI 11.11. klo 9.30

"NAVIS TYPHOON  ADMIN- "PROJEKTIEN 3D AINEISTOJEN KOORDINOINTI UUDELLE TASOLLE"

Webinaari esittää Navis Typhoon järjestelmän Admin osion teknisiä ominaisuuksia ja myös miten niiden avulla käsitellyistä malleista saadaan maksimaalinen hyöty järjestelmän peruskäyttäjälle.  Lähtökohtaisesti webinaari on kohdennettu projektien koordinaattoreille ja BIM-koordinaatiosta vastaaville ammattilaisille.

Oleellisena osana Navis Typhoon järjestelmän Adminina eli pääkäyttäjänä toimimiseen liittyy suunnittelupuolelta tuotetun Navisworks mallin käsittelyä , kuten sen törmäyksien tarkastelua, mallin rakenteen yhdenmukaistamista, datan linkkaamista malliin ja edistyksellisen BIM flow toiminnon hyödyntämistä käsittelyprosessien automatisoimiseksi.

Tämä webinaari keskittyykin enimmäkseen näihin melko teknisiin toimintoihin, joita Navis Typhoon peruskäyttäjän ei tarvitse omaksua lainkaan. 
Navis Typhoonin pääkäyttäjän tärkeä rooli korostuukin koko järjestelmän optimaalisen käytön kannalta.
Olemassaoleva Navisworks tuntemus on kuitenkin erittäin hyvä lähtökohta Admin roolissa toimimiselle.

 

 

 

 

Typhoon perusdiagrammi.png

Navis Typhoon järjestelmäkaavio, jossa  kuvataan koko järjestelmä Admin moduuli keskeisenä osiona.

Webinaari esitetään Teams Live Event tilaisuutena , ohjelmistoasiantuntijana esittelyssä toimii Ismo Knihti Profox Companies Oy:ltä.

 
Rekisteröidy nyt mukaan tähän mielenkiintoiseen webinaariin ja saat uutta tietoa mm:

  • Kuinka käsittelen valmiin Navisworks mallin, siten, että se on helpommin ja tehokkaammin käytettävissä Navis Typhoon järjestelmässä
  • Kuinka linkkaan ulkoista tietoa malliin.
  • Kuinka automatisoin toimintoja
  • Kuinka pistepilviaineistot viedään järjestelmään
  • Miten varmistan järjestelmän sujuvan käytön

    Lisätietoja Navis Typhoon järjestelmästä