VIRTUAALISTEN LAITOSMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN LAITOKSEN OMISTAJAN NÄKÖKULMASTA

 

Virtuaalisen mallin käyttöalueet laitoksen omistajan näkökulmasta ovat laajentuneet mallien käytön yleistyessä. Mallien avulla on mahdollista vaikuttaa liiketoiminnan kannalta oleellisiin osa-alueisiin kuten markkinointi ja myynti (mallien visualisointi), laitoksen tehokas operointi ja kunnossapito (simuloinnit ja koulutus mallin avulla) sekä erityisesti laitoksen investointiprojektin onnistumiseen budjetin, aikataulun ja laitoksen elinkaarenaikaisen käytettävyyden kannalta.

-Mallin hyödyntäminen työmaa-asennuksissa ,
katso älykäs työmaa - esite
Lisäksi saneeraus/ muutoshankkeissa:
-Olemassaolevan mallin hyödyntäminen muutossuunnittelun lähtötietona
-Laserkeilatulla tuotetun pistepilviaineiston ja muutoksia kuvaavan suunnittelumallin samanaikainen tarkastelu ja toteutusvaihtoehtojen arviointi (voidaan esittää myös Cave-virtuaalitilassa)
Mikäli laitoksesta ei ole olemassa 3D mallia, voidaan se tuottaa älykäs malli palvelulla

Mallin hyödyntäminen investointiprojektissa

 
Mallin hyödyntäminen alkaa jo esisuunnitteluvaiheen aikana, jolloin omistajan on yhdessä suunnittelukonsultin kanssa havainnoida erilaisia toteutusvaihtoehtoja.
Oleellista olisi saada mahdollisimman realistinen näkemys paitsi prosessin tehokkuudesta myös suunnitteilla olevan laitoksen toiminnallisuudesta laitoksen operoinnin, huollon ja kunnossapidon kannalta. Nämä ratkaisut kun vaikuttavat koko laitoksen elinkaaren ajan.

Navisworks mallin käyttäminen investointiprojektin aikana
-Mallipohjainen kommunikointi ja laadunvarmistaminen jatkuvana prosessina, läpinäkyvyys myös tilaajalle, jolloin tilaaja voi myös tarvittatessa kommentoida missä tahansa projektin vaiheessa
-Mallin tarkastelu toiminnallisuuden kannalta - virtuaalitila Caven hyödyntäminen (Navisworks malli on liitettävissä suoraan virtuaalitila Caveen)
Cave käytön artikkeliin
 

Mallin hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä

Virtuaalisesta mallista on helppo tuottaa monenlaisia visualisoituja esityksiä laitoksesta, jotka ovat käytettävissä markkinoinnin ja myynnin työkaluina, mutat myös esimerkiksi koulutusmielessä.
Esimerkki visualisoidusta mallista, jota katsellaan pelkällä selaimella

Mallin hyödyntäminen laitoksen operoinnissa ja ylläpidossa

Virtuaalisen mallin hyödyntämisen lähtökohtana  laitoksen omistajan näkökulmasta on asset management - omaisuudenhallinta.
Mallin avulla omaisuutta saadaan visualisoitua ja hyödynnettyä usealla osa-alueella kun laitoksen prosessia, operointia tai kunnossapitoa halutaan tehostaa ja kehittää.
tai mallista on helppo tuottaa monenlaisia visualisoituja esityksiä , jotka ovat käytettävissä markkinoinnin ja myynnin työkaluina, mutta myös esimerkiksi koulutusmielessä.
Navisworks mallin hyödyntäminen operoinnissa ja ylläpidossa
- Tuotannon uudistamisen / materiaalihallinnan suunnittelun  tehostaminen- Tuotannon
- Aikataulusuunnittelun helpottuminen
- Arvioiden ja riskianalyysien tekeminen
- Kunnossapidon ja huoltoseisokkien suunnittelu
- Käyttöhenkilökunnan koulutus (operointi, huolto ja turva-asiat)
- Käyttö virtuaalitila Cavessa, kun halutaan testata operointiin ja huollettavuuteen liittyviä ratkaisuja käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kannalta ( Navisworks malli tukee Cave virtuaalitilan käyttöä)
- Yhteistyön lisääntyminen alihankkijoiden, urakoitsijoiden  ja konsulttien kanssa (Tilaajan mukanaolo ja valvontanäkökulma)
- Rakennusten / tehdaslaitoksen koko elinkaaren aikaisen hallinnan helpottuminen
- Suunnitelmien vertailun nopeutuminen
- Muutosten hallinta
- Parempi visuaalisuus
- Muutostöiden pohjana (tarkat lähtötiedot suunnittelijoille valmiina)
- EU ohjeistojen vaatimukset dokumentaation suhteen täytetty
Baltic Tank artikkeliin - Älykäs malli- palvelulla tehokkuutta laitoksen operointiin, muutossuunnitteluun ja työmaalle 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016