Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

Requirement specification as a basis of a successful project

The requirement specification defines the project's operating models and schedules unambiguously. “When the requirements for the investment and its sub-projects are well defined, a successful project is assured”. This also avoids problems during the project, such as over budgeting or scheduling issues.

The customer gets what it wants and the supplier knows what to deliver.

A virtual environment for enabling lifecycle benefits

The virtual environment enables a common view of the solutions by involving the different parties in the project. This new approach takes into account user-driven, technical and security aspects of investment and day-to-day operations.

Case: Gas & Oil:

•CAPEX value of the investment is 560 million €

•Realized savings during the project 17 million € (duration 3 years)

•Estimated cumulative OPEX savings 40 million € (20 years lifecycle span)

•Shorter throughput time, lower CAPEX and earlier sales income