XXII PSK-BIM "RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VISUALISOINTI"
AMMATTILASSEMINAARI 28.9.2018 JÄRVENPÄÄ

XXII PSK-BIM SEMINAARI 28.9.2018
"Rakennetun ympäristön visualisointi"

Primulan talo, Järvenpää

Slide-esityksessä valokuvia tapahtumasta
 Yli 20 vuotinen PSK ammattilaisseminaarin perinne jatkui 28.9.2018  järjestetyllä PSK-BIM seminaarilla. Tämä järjestyksessään 22. seminaari pidettiin Profoxin Järvenpään toimipaikalla Primula talolla, josta löytyy varsin nykyaikaiset kokoustilat tämäntapaisten tilaisuuksien pitämiseksi.
 
Teemana tämän vuoden seminaarissamme oli "Rakennetun ympäristön visualisointi", joka kaikesta saamastani palautteesta päätellen on hyvinkin ajankohtainen aihe asiakasyrityksissämme.
Rakennetun ympäristön digitalisointi ja digitalisoidun mallin hyödyntäminen monin tavoin projektitoiminnassa visuaalisuuden avulla on varmastikin monessa projektissa asia, josta keskustellaan. Visuaalisuus muuttaa monet asiat kaikkien projekti-ihmisten ja ennenkaikkea myös käyttäjien ja päätöksentekijöiden kannalta ehdottomasti paremmin ymmärrettävään muotoon.
Rakennettua ympäristöä ei kuitenkaan useinkaan ole mallinnettu, ellei uudempia kohteita lasketa. Sen vuoksi seminaarimme esitykset koskivat myös olemassaolevan capture-datan eli mittaustiedon hankintaa erilaisin menetelmin. Tämä capture-data sitten hyödynnetään kohteen mallintamisessa, joka malli sitten visualisoidaan ja kuten seminaarimme esityksissä esitetään virtuaalitodellisuudessa.
Tällöin olemassaolevan kohteen ja siihen tehtävien muutosten ymmärtäminen on parhaalla mahdollisella tasolla, kun sidosryhmän jäseniä ja käyttäjiä voidaan viedä kyseiseen kohteeseen ennkuin se rakennetaan. Esittelemillämme menetelmillä keskeistä on sidosryhmien jäsenten vuorovaikutuksen paraneminen ja uudenlaisen innovatiivisiä ratkaisuja tukevan suunnitteluprosessin mahdollistaminen.
Seminaarissamme siis esitettiin koko prosessi olemassaolevan kohteen mittaamisesta ja siitä saatavan mallin käyttämisestä virtuaalitodellisuuden mahdollistamin menetelmin projektitoiminnassa.

Kiitos kaikille seminaariimme osallistuneille ja erityiskiitos asiantuntevista esityksistä luennoitsijoillemme!

Captureteknologian (laserkeilaus ja fotogrammetria) käyttäminen on arkipäiväistynyt ja myös halventunut. Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi järkevillä kustannuksilla suosittelemme kuitenkin ammattilaisten käyttämistä kohteissanne.
Tarjoammekin yhdessä allianssiyritysten kanssa palveluita kohteen mittaamiseen, apumallintamiseen, virtuaalisen mallin luomisen ja sen käyttämiseen virtuaalitodellisuudessa.

Virtuaalitodellisuus (VR) teknologian ja siihen liittyvien työprosessien käyttöönotto ei ole aivan yksioikoista. Hyödyntämistä halutaan testata omien projektien kanssa ennenkuin steppi VR teknologiaan ollaan valmiita ottamaan.
Tämän vuoksi tarjoammekin asiakasyrityksillemme mahdollisuuden todentaa teknologian ja työskentelymenetelmien toimivuutta omassa projektitoiminnassa VR workshoppien avulla.
VR workshop järjestetään yrityskohtaisesti Leppävaaran showroom tilassa hyödyntäen virtuaalitilaa.
Allianssiyritykset:
Collaprime Oy, (Virtuaalitodellisuusratkaisut)
Profox Companies Oy (Ohjelmistot , koulutus, älykkäät mallit)
Smartgeo Oy, (Laserkeilaus ja fotogrammetria)
Suomen Mallinnusmittaus Oy (Mallintaminen)


Lisätietoja kaikista palveluista:
Ari Puuskari 0400-488 267

 

 

 

 
Seminaarin luentomateriaalit:
Avaus
Ari Puuskari, tj. Profox Companies Oy
"Droneteknologian hyödyntämismahdollisuudet projektitoiminnassa"
Juho Hannus, Valio Oy
"Viimeisimmät captureteknologiat ja mahdollisuudet mitatun tiedon hyödyntämiseen"
Arto Vuorela, Smartgeo Oy

"Virtuaalitilan hyödyntäminen käytännön projekteissa"
Ismo Knihti , Profox Companies Oy (Focusplan Oy)

 

 

 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016