Collaboration Space 2.0

 

Yhteistoiminnallisen virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen eri henkilöstöryhmien näkökulmasta

“Me NCC:llä etsimme jatkuvasti tapoja parantaa työprosessejamme ja siten tehostaa toimintojamme ja Navistoolsin käyttäminen työmaan hallinnassa virtuaalisen mallin avulla on tästä hyvä esimerkki.."

Hyvin toimiva yhteistoiminta investointiprojektin eri vaiheissa on nykyaikaisessa projektitoiminnassa tärkeässä roolissa. Esimerkiksi suunniteltujen ratkaisujen päätöksentekoon liittyen tehokas kommunikaatio ja yhteisymmärrys ovat avaintekijöitä onnistuneessa projektissa sen eri vaiheissa.
Käyttäjälähtöinen näkökulma investoinnin suunnittelun apuna sitouttaa henkilöstöä tehokkaasti ja pienentää muutoksen mukaanaan tuomaa vastarintaa.
Mikä olisikaan tehokkaampi tapa edesauttaa näitä asioita kuin visuaalinen asioiden esittäminen vieläpä sellaisella tavalla, joka on jokaisen projektiin osallistuvan tai kohteen käyttäjän helposti ymmärrettävissä.

 
Yhteistoiminnallisen virtuaalitilan käyttämisen hyödyt eri henkilöstöryhmien näkökulmasta
Investointiprojektin suunnitteluryhmä
 Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmuksissa Big Room tyyppisenä työskentelynä avaa suunnittelijalle uudenlaisen näkökulman suunnittelemaansa kohteeseen, koska 3D mallia voidaan katselmoida koeistamalla sen toimivuutta käytön kannalta luonnollisessa koossa. Tutustumalla omakohtaisesti malliin katselmoimalla eri kohteita sen sisällä antaa hyvin todentuntuisen vaikutelman kohteesta sen suunnitteluvaiheessa.
Parhaimmillaan virtuaalitodellisuus palvelee projektin eri discipliinien suunnittelutyöryhmiä siten, että yhteiset suunnittelukatselmukset järjestetään virtuaalitilassa ja havaitut puutteet tai korjaukset kirjataan virtuaalitilassa suoraan projektimalliin muistiinpanoina. Tällöin virtuaalitila palvelee projektityötilana, joka myös samallla stimuloi käyttäjiään kommunikoimaan tehokkaammiin ja havainnollisemmin liittyen itse työn kohteeseen. Katselmuksissa havaittujen käytännön kannalta oleellisten suunnitteluratkaisujen merkitys konkretisoituu kohteen elinkaarenaikaisen käytön ja ylläpidon aikana.
Investointiprojektin projektipäällikkö
 3D mallin visualisointi virtuaalitodellisuudessa antaa projekti- tai suunnittelupäällikölle todentuntuisen kuvan kohteen suunnitteluratkaisuista, jolloin projektijohdon oma päätöksenteko asiakkaalle suositeltavista suunnitteluratkaisuista helpottuu oleellisesti.
Suunnittelu- ja projektipäällikön näkökulmasta virtuaalitodellisuuden käyttäminen on hyödyllisimmillään silloin kun suositeltavia suunnitetluvaihtoehtoja esitetään projektinomistajan edustajalle, useinhan tilaajan edustajistoon kuuluu henkilöitä, joilla ei ole suunnnitteluinsinöörin taustaa ja ja kyky tulkita piirustuksia tai tietokoneella käsiteltäviä 3D-malleja on puutteelista.  Varsinkin tällöin virtuaalitodellisuuden käyttäminen ja mallien omakohtainen kokeminen tasapäistää eri lähtökohdista olevian henkilöiden ymmärtämystä. Oleellisen etuna projektijohdolle saavutetaan tällöin tilaajan päätöksenteon nopeutuminen ja suoraviivaistuminen. Etuina ovat myös projektijohdon edustaman yrityksen parantunut kilpailukyky, kun pystytään tarjoamaan tilaajaa uudella tavalla hyödyttävää lisäarvoa sekä myös oman tarjoavan yrityksen imago kohentuu.
Investointiprojektin omistaja
Investoinnin omistajan näkökulmasta investoinnin tuottavuus ja tehokkuusnäkökulma on tärkeä. Investoinnin tuottavuuteen ja tehokkuuteen voidaan vaikuttaa erityisen merkittävästi hyödyntämällä käyttäjälähtöistä suunnitteluprosessia. Useimmissa investoinneissa tilojen ja prosessien toimivuus on kiinni käyttäjien tai esimerkiksi huoltohenkilöstön toiminnasta ko. tiloissa.
Toiminan tehokkuuteen voidaan vaikuttaa monilla tavoilla optimoimalla työskentelyn sujuvuutta, logistiikan toimivuutta ja myös tilojen toimivuutta esimerkiksi työturvallisuuden kannalta. Ottamalla henkilöstö tai muut käyttäjät mukaan alkaen investoinnin esisuunnitteluvaiheesta varmistetaan tilojen ja prosessin toimivuus parhaalla mahdollisella tavalla. Teknisen suunnittelijan on mahdoton heittäytyä tilan tai proseeien käyttäjän rooliin tilanteessa, jossa ei itse ole toiminut vastaavassa tehtävässä. Tilan käyttäjinä voi usein myös olla henkilöitä (esim. lapset) , joiden näkökulma tilojen käyttämiseen voi erota täysin ns. yleisen mielpiteen näkemyksestä.
​​
Kiinteistön tai yhdyskuntateknisen kohteen käyttäjä
Laitoksen operointi- ja huoltohenkilökunta
Työturvallisuusasiantuntija
Yrityksen koulutusvastaava

 

Profox toimii asiakkaan puolella ohjelmistoinvestoinnin alusta alkaen etsien kustannustehokkaimmat ohjelmistoratkaisut ja lisenssointitavat, sekä varmistamalla ohjelmistojen  tuloksellisen käytön.


Palvelemme teollisuudenaloja, joiden sovellusalueen tunnemme myös itse, ovathan avainhenkilömme toimineet itse teollisuudessa eri tehtävissä.
 

Collaboration Space 2.0 Virtuaalitila - käyttö ja hyödyt projektiorganisaatiolle ja omaisuudenhallinnassa

Saneeraushankkeet:
Koska Navisworks ohjelmisto on suoraan integroitu virtuaalitilakonseptiin, voidaan virtuaalitilassa visualisoida kaikilla niillä suunnittelujärjestelmillä tuotettuja malliformaatteja, joita Navisworks tukee. Lisäksi voidaan myös visualisoida  laserkeilattua pistepilviaineistoa sekä pistepilviaineiston ja suunnittelumallien yhdistelmiä, jolloin voidaan helposti arvioida erilaisia saneeraushankkeiden toteutusvaihtoehtoja.
Pistepilviaineistojen stereovaikutelman vuoksi virtuaalitilassa päästään havainnoimaan olemassaolevien rakenteiden ja suunniteltujen uudistusten toimivuutta kuten itse oltaisiin kohteessa. Tätä ominaisuutta hyödynnetään saneeraushankkeen suunnittelu- ja työmaavaiheiden aikana.
Virtuaalitila on hyödynnettävissä laitoksen, rakennuksen tai infrakohteen koko elinkaaren aikana monialaisesti lähtökohtana kohteen käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistaminen.

Suunnitteluvaihe:  Projektiryhmän sekä muiden sidosryhmien ja käyttäjien havainnollistaminen ja havaintojen hyödyntämien kohteen suunnittelussa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin käyttötarkoitustaan koko elinkaaren ajan sekä samalla minimoidaan elinkaarenaikaisia käyttöön ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia.
 
Rakentamisvaihe: Virtuaalitilan avulla saadaan havainnollistettua asennettavia kohteita ja ympäristöä tavalla , joka vastaa fyysistä käyntiä työmaalla.  Samalla myös työmaaihmisten näkemyksiä voidaan huomioida kohteen suunnittelun kannalta.

Ylläpitovaihe: Kohteen käyttö- ja huoltohenkilöstö pääsee tutustumaan virtuaalitilassa  toteutusvaihtoehtoihin käytön- ja huollon kannalta ja osaltaan vaikuttamaan kohteen suunnitteluun siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin koko elinkaarensa ajan.
Kohteen valmistuttua virtuaalitila mahdollistaa  käyttö- ja huoltohenkilöstölle esimerkiksi huoltoseisakkien suunnittelun  virtuaalisesti. Lisäksi virtuaalitila on käytettävissä henkilöstön operointiin ja esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa sekä markkinointitarkoituksissa.

Collaboration Space 2.0 Virtuaalitila - varaa yrityksellenne esittelyaika

 Virtuaalitilaan pääset itse tutustumaan varaamalla ajan  Helsingissä sijaitsevaan Collaprime Oy:n showroom tilaan.
Tutustumiseen olisi hyvä ottaa mukaan yrityksenne projektitoiminnan avainhenkilöitä ja tietysti myös yrityksenne VR asioista vastaavia IT alan asiantuntijoita.
 
Ehdotathan ryhmällenne sopivaa vierailuaikaa tällä lomakkeella.
Aikaa esittelyyn olisi hyvä varata noin 1,5 - 2 tuntia.
Collaborative Space 2.0 showroom
Kaisaniemenkatu 5
00100 Helsinki
Collaprime Oy, Tony Lindqvist
Profox Companies Oy, Ari Puuskari

 

 

Varaus Virtuaalitilan esittelyyn

Ehdota virtuaalitilan esittelyaikaa  täyttämällä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja viesti kenttään ehdottamasi esittelyajankohta. 
Vahvistamme ehdotuksesi tai ehdotamme muuta vapaana olevaa ajankohtaa.
Esittelyyn olisi hyvä varata aikaa noin 1,5-2 tuntia.

 
Collaborative Space 2.0 showroom
Kaisaniemenkatu 5
00100 Helsinki
(sisäänkäynti katutasossa olevan Kaisa-talon sisäänkäynnin kautta)

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016