6. Case-study Fineweld Oy

työmaavaihe

FineWeld Oy on suurimpia Pohjoismaissa toimivia
teollisuusputkistojen valmistamiseen ja asentamiseen
erikoistuneita yrityksiä.
Putkistot ja teräsrakenteet esivalmiste-
taan Kokkolan tehtailla siten, että
asennus saadaan suoritetuksi nopeasti
ja minimiresursseilla työmaalla.
Pitkälleviedyn esivalmistuksen ja
tehokkaan asennusprosessin vuoksi
putkistokokonaisuudet voidaan helposti
toimittaa globaalisti eri puolilla
maapalloa sijaitseville asiakkaille.
Fineweldin pääasiakkaat toimivat enimmäkseen kaivos-, puunjalostus-, kemian- tai prosessiteollisuuden aloilla Pohjoismaissa. Suuria toimituksia Fineweld on tehnyt mm. Kiirunan kaivosprojektiin Pohjois-Ruotsiin ja Talvivaaran kaivoksille Sotkamoon ja toimii myös mm. Bolidenin kaivosprojektissa Jällivaarassa, Ruotsissa.
“Me valmistamme teollisuusputkistoja Jänismaan teollisuusalueella Kokkolassa ja hoidamme projekteja pääosin Pohjoismaissa, joskin olemme toimittaneet projekteja Englantiin, Saksaan ja Itävaltaan”, kertoo Matti Laitinen, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja.
Fineweld Oy työllistää yli  250 henkeä liikevaihdon ollessa yli 30 miljoonaa euroa.
 
Nykytilanne
Fineweldillä on selvästi monia vahvuuksia tällä hyvin kilpaillulla alalla. Luotettavat ja laadukkaat toimitukset ja projektiaikataulujen pitävyys ovat suuressa roolissa.
“Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset toimitukset sisältäen putkistot, teräsrakenteet ja laitteet. Tehtaillamme esivalmistetut putkistot ja teräsrakenteet voidaan asentaa nopeasti työmaalla pienillä henkilöstöresursseilla. Menestymme hyvin tiukkaan aikataulutetuissa investointioprojekteissa, joissa suunnittelun ja valmistuksen limittyminen on meille rutiinia.
Tavoittenamme on siirtää mahdollisimman paljon valmistusprosessista omalle työpajallemme. Pitkälle esivalmistettujen tuotteiden asentaminen sujuu nopeasti työmaalla”, kertoo myyntipäällikkö Ville Klaavu.
Fineweld käyttää  Autodeskin Navisworks ohjelmistoa kaikissa projekteissaan. Tämän työkalun käyttö on välttämätöntä, koska CAD malleja usein vastaanotetaan monissa erilaisissa CAD-formaateissa kuten AutoCAD, Microstation, ja PDMS sekä myös suoraan Navisworkin omassa formaatissa.
Navisworks mahdollistaa Fineweldille vastaanotettujen mallien visuaalisen tarkastamisen, mittaukset ja punakynäysmerkintöjen tekemisen, joiden avulla kommunikoidaan sisäisesti projektityöryhmän tai asiakkaan kanssa.
Navisworks malleja käytetään sitten työnsuunnittelijoiden ja työmaatyöryhmien toimesta työprosessien mahdollisimman tehokkaassa suunnittelussa käyttäen Navisworks Simulatea tai ilmaista viewer-ohjelmaa Navisworks Freedomia.
Esivalmistusryhmä hyödyntää Navisworks mallia sekä ulkoista tietoa kuten putkistoisometripiirustuksia ja esim. excel-taulukoissa määriteltyä putkistojen spekkitietoa.
 
T
 
Tarve
“Haluamme varmistaa työmaalla suoritettavien asennusprosessien maksimaalisen tehokkuuden, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista laatua ja pitää yllä kilpailukykyistä palvelutasoamme”, lisää Klaavu.
“Huomasimme, että asennustyöryhmämme tarvitsi visuaalisen Navisworks mallitiedon lisäksi myös paljon erilaista muuta tietoa monista erilaisista lähteistä, kuten putkistoisometripiirustukset, erilaiset putkilinjatiedot, kuten putkistopositiotiedot, putkispesifikaatiotiedot, putkikannatintiedot, toimittajatietoja ja muita piirustustiedostoja. Tarvitsimme myös tietoa itse asennustyön tilanteesta (ns. status-tieto) eli mitkä toimituksen osat on toimitettu työmaalle, mitkä jo asennettu tai tarkastettu jne.  Keksimme, että mahdollisesti helpoin ja tehokkain tapa saada kaikki erilainen tarvittava tieto käyttöön nopeasti ja tehokkaasti olisi käyttää Navisworks mallia ikäänkuin käyttöliittymänä.”
Klaavu otti yhteyttä Autodesk jälleenmyyjänä ja Navisworks asiantuntijayrityksenä toimivaan Profoxiin tietäen heidän taustansa Navisworksin osaajayrityksenä.
Ratkaisu
“Istuimme alas Profoxin kaverien kanssa ja kävimme lävitse
vaatimuksemme yksityiskohtaisesti. He ymmärsivät tarpeem-
me ja yhteistyössä Codemill Oy:n kanssa toimittivat tarpeem-
me mukaisen ohjelmistojärjestelmän, totesi Klaavu.
Omiston räätälöinnin määrittelystä ja toimittamisesta vastasi
Codemill Oy.
“Fineweld näkee Navisworksin käytön mahdollisuudet paljon
laajempana kuin vain asiakasta palvelevien suunnittelijoiden
lähettämien CAD-mallien ja malleissa olevien Property-ominaisuustietojen tarkastelutyökaluna. Hyvin monet prosessi- ja rakennusteollisuuden yritykset  ovat kiinnostuneita  Navisworksin ”Visual Portal” käyttöliittymäkonseptista mahdollistaakseen mahdollisimman helpon ja keskitetyn projektitiedon jakamisen Navisworksin kautta on se sitten CAD malleja, ulkoista tietokantatietoa tai muunlaista dokumentaatiota tai tietoa muista lähteistä.
Keskeistä on helppokäyttöisyys ja kaiken tarvittavan projektitiedon saavutettavuus nopeasti havainnollisen käyttöliittymän kautta lisättynä vielä kustomoitujen raporttien generointiominaisuuksilla parantamaan työmaahenkilöstön työskentelyn tehokkuutta.” lisää  Profoxin toimitusjohtaja Ari Puuskari.
Kokonaistoimitukseen Fineweldille kuului koko Navisworks ja Navistools järjestelmän implementointi, henkilöstön koulutus ja konfigurointi käyttöönoton yhteydessä.
 
Hyödyt
Navistools Data Manager ja Reporter (=Standard) ohjelmistojen avulla Fineweld on saanut todellista hyötyä osana suunniteltua asennushenkilöstön työn tehokkuuden maksimointia sisältäen mm.:
• Huomattavat ajan ja kustannusten säästöt työmaalla
• Tehokkaampi projektin- ja ajan hallinta tiukasti aikataulutetuissa projekteissa
• Kaiken projektitiedon saatavuus koko henkilökunnalle keskitetysti
• Projektinhallinnan parantunut ennaustettavuus, tarkkuus ja helpompi tarkasteltavuus projektin status raporttien avulla
• Parantunut informaatio vaatimuksista, työnsuunnittelusta ja projektitilanteesta asiakkaalle
• Visuaalisesti havainnollinen käyttöliittymä projektin asennustilanteen valvontaan.
• Tee se oikein yhdellä kerralla
• Lisäarvot asiakkaalle
• Parantunut kilpailukyky

“Mikäli toiminnan tehostamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen panostetaan, sekä me että asiakas hyötyvät. Navisworksin käyttäminen visuaalisena käyttöliittymänä sekä Navistools-järjestelmän käyttö on edesauttanut näiden osa-alueiden parantamista. Tilanne on win,win,win Fineweldille, ohjelmiston toimittajille ja asiakkaillemme”, toteaa Klaavu.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016