5. Case-study

Helen suunnittelu-

työmaa- vaiheet

Helen käyttää projekteissaan Profox Companies Oy:n toimittamaa 3d-projektointityökaluna käytettävää Navisworks ohjelmistoa yhdessä alihankkijoina toimivien yritysten kanssa. Ohjelmistoa on käytetty mm. Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskusprojektissa tehostamaan suunnittelun projektoin-
tia ja edistämään 3-ulotteisten CAD mallien hyödyntämistä mm. esittelymateriaalin (visualisointi, animaatiot) luomisessa. Pääsuunnittelijana ja projektikoordinaattorina projekteissa
on toiminut Arkkitehtitoimisto Virkkunen.
 
Arkkitehtitoimisto Virkkunen on sitoutunut vahvasti nykyaikaisten 3D CAD työkalujen käyttöön sekä älykkäisiin rakennusmalleihin (BIM) liittyviin työskentelytapoihin. Varsinaisina CAD työkaluina toimistossa käytetään monipuolisesti Autodeskin AutoCAD ja Architectural Desktop ohjelmistoa sekä PDMS –ohjelmistoa. Usein kuntien ja kaupunkien rakennuttamissa kohteissa käytetään myös MicroStation-ohjelmistoja. Yrityksellä on CAD-järjestelmien hyödyntämisestäkin varsin pitkä kokemus, otettiinhan yrityksessä ensimmäiset CAD-ohjelmistot käyttöön jo vuonna 1986. Yrityksen osaamista hyödynnetään nykyisin monissa kansainvälisissä vaativissa projekteissa, kotimaassa asiakkaina ovat mm. Helsingin Energia,Fortum, Andritz, Foster Wheeler ja Lemcon. NavisWorks ohjelmisto otettiin yrityksessä käyttöön keväällä 2006. Ohjelmistoa on käytetty erityisesti projekti-koordinointiin, eli projekteissa käytettävien erilaisten mallien käsittelyyn, tarkasteluun ja projektin osamallien kokoamiseen, sekä mallien tarkastamiseen.Koska projekteissamme usein käytetään eri osapuolten eri järjestelmillä tekemiä malleja, on koko projektin koordinointi tärkein alue, johon ohjelmistoa käytämme, toteaa pääsuunnittelijana toimivaarkkitehti David Morbin. Olemme myös ottaneet käyttöön Presenter-osion, jonka avulla saamme erittäin helposti ja vähäisellä ohjelmiston opiskelulla aikaan varsin näyttäviä esityskuvia projektikohteistamme. Nimenomaan koko ohjelmiston helppokäyttöisyys, käyttöönottokynnyksen mataluus ja kohtuullinen hintataso ovat olleet valintaperusteina. Ohjelmiston käytön tuomat hyödyt ovat kiistattomia, koska pystymme sen avulla tehostamaan projektointia eri osa-alueilla käytettävistä CAD-järjestelmistä riippumatta.
Risto Virkkunen kertoo , että esimerkiksi  Hanasaaren
lämpökeskushankkeessa toimisto on yhdessä Helsingin
Energia kanssa käyttänyt ohjelmistoa laajasti todellisena
projektointityökaluna koko projektissa niin, että myös
asiakkaalla on järjestelmä käytössä. Näin projektissa
tehostettiin kommunikointia arkkitehtien, muiden
suunnittelijoiden ja asiakkaan välillä. Koska projektia voidaan
ohjelmiston avulla hallita vaikkapa internetserverissä, on
työvaiheiden kommentointi, korjauksien tekeminen ja koko projektointi nopeutunut oleellisesti.  Navisworksillä koostetut koontimallit ovat sitten myös helposti hyödynnettävissä työmaalla.
Ohjelmiston tuomista eduista tuotemalliprojekteihin on ollut kiinnostunut myös esimerkiksi Helsingin Rakennusvalvontavirasto, jolle tuotemallien helppo hyödynnettävyys ja käytettävyys on tärkeä kysymys, ei vain tulevaisuudessa, vaan jo tänä päivänä, kun ollaan vahvasti siirtymässä 2d-piirustusten käyttämisestä tuotemallien hyödyntämiseen

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016