top of page
hanasaari.jpg

Profox toimittanut Helenille ohjelmistoja jo vuosien ajan 

Helen käyttää projekteissaan Profox Companies Oy:n toimittamaa 3D-projektointityökaluna käytettävää Navisworks ohjelmistoa yhdessä alihankkijoina toimivien yritysten kanssa. Ohjelmistoa on käytetty mm. Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskusprojektissa tehostamaan suunnittelun projektointia ja edistämään 3-ulotteisten CAD mallien hyödyntämistä mm. esittelymateriaalin (visualisointi, animaatiot) luomisessa. Pääsuunnittelijana ja projektikoordinaattorina projekteissa
on toiminut Arkkitehtitoimisto Virkkunen.

bottom of page