INFRARAKENTAMINEN

 

Profox tunnetaan suomalaisena IT osaajayrityksenä ja Autodesk järjestelmätoimittajana​. Yrityksellä onkin yli kahdenkymmenen vuoden kokemus suunnittelu- ja projektikoordinaatiojärjestelmien toimittajana.
Projektikoordinaatioon ja laadunvarmistukseen liittyvät ohjelmisto-
toimitukset liittyvät keskeisesti rakennus- ja infrateollisuuden tietomalliprojekteihin, joista meillä on kokemusta vuoden 2000 alusta
alkaen.
 
Profoxin palvelukonseptiin kuuluvat koulutus-, konsultointi-, tuki- ja ohjelmistokehityspalvelut ovat tärkeä osa järjestelmätoimituksia.  Kehitysyritys Codemill Oy vastaa CADMill ja Navistools ohjelmistojen kehittämisestä sekä Profoxin toimittamien ohjelmistoprojektien kehitystyöstä.
Profox Companies Oy on Autodeskin auktorisoima Consulting Specialized - yritys koordinaatio-ohjelmistojen alueella.
Profox kuuluu yritysallianssiin, jonka monipuolisia palveluita myös toimitamme asiakasyrityksillemme. Näitä ovat mittaus-, ja laserkeilauspalvelut, projektikoordinaattoripalvelut sekä vaativat mallinnustehtävät esimerkiksi saneeraushankkeissa.

 

Projektikoordinointi ja laadunvarmistus:

 

 

 

Palvelut:
-Profox palvelukonsepti

-Projektikoordinointi ja laadunvarmistustyöprosessi
-Laajan pistepilviaineiston hyödyntäminen

Projektipalvelut:

Projektimallien koordinointi,

Törmäystarkastelupalvelu,

4D simulaatiopalvelu,

Laserkeilausinformaation hyödyntämispalvelu

Presentaatiokuvat ja animaatiot -palvelu,

Työmaavaiheen tiedonkeruupalvelu,

Tietomallikoordinaattoripalvelut (Allianssi)

Laserkeilaus - ja mittauspalvelut (Allianssi)

 

Ohjelmistot:

-Autodesk Navisworks ohjelmistot

 

-Navistools ohjelmistot

 

 

 

Työmaan IT-ratkaisut

 

 

Palvelut:
-Profox palvelukonsepti

-Projektikoordinointi ja laadunvarmistus työmaalla
-Tarkemitatun pistepilviaineiston hyödyntäminen

Projektipalvelut:

Työmaalla käytettävien mallien koordinointi,

4D simulaatiopalvelu,

Laserkeilausinformaation hyödyntämispalvelu

Työmaavaiheen tiedonkeruupalvelu,

Työmaakoordinaattoripalvelut, laserkeilauspalvelut (tarkemittaus)

 

Ohjelmistot:

-Autodesk Navisworks ohjelmistot

-Navistools ohjelmistot

-Navistools Field - mobiililaitepohjainen mallin hyödyntäminen

 

 
 

Virtuaalimallit kiinteistöjen ja yhdyskuntateknisten rakenteiden ylläpidossa ja PTS alueella

 

Käyttövaiheen toimintakuvaus virtuaalimallien hyödyntämisessä

 

Palvelut:
Profox palvelukonsepti

 

 

Ohjelmistot:

-Autodesk Navisworks ohjelmistot

-Navistools ohjelmistot

 

-Navistools Field - mobiililaitepohjainen mallin hyödyntäminen

 

 
 
 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016