KOULUTUS- JA KONSULTOINTI
PALVELUT

 

 Profox Companies Oy:llä on yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus projektiorganisaatioiden ohjelmis-
tojen käytön ja soveltamisen kouluttamisesta.

Kouluttajamme ovat itse toimineet teollisuudessa
mm. erilaisissa suunnittelutehtävissä.
Koulutusohjelmamme toteutetaan asiakaskohtaisesti
työpajamuotoisina ja ne suunnitellaan asiakkaan
tarpeiden mukaisiksi läpikäyden todellisia projekti-
tehtäviä jos vain mahdollista. Alalla käytössä olevat
parhaat käytänteet ja työprosessit ovat tuttuja koulut-
tajillemme, jotka toimivat asiantuntijoina myös mm.
PSK standardoinnin standardointityöryhmissä ja ovat mukana myös mm. Building Smart Finlandin toiminnassa.
Usein olemme myös mukana kehittämässä yhdessä asiakkaamme kanssa optimaalisia työprosesseja käytettäväksi tehokkaassa projektitoiminnassa.
 
Asiakaskohtaisesti suunniteltu työpajamuotoinen koulutusohjelma , joka keskittyy asiakkaan omaan projektityöskentelyyn palveleekin asiakkaan etuja parhaiten.  Työpaja- muotoisena toteutetulla koulutusohjelmalla varmistetaan myös osallistujien korkea motivaatio, koska heidät otetaan samalla mukaan kehittämään projektityöskentelyä koulutuksen kohteena olevien työkalujen avulla.
Projektijohdon ei myöskään tarvitse huolestua siitä, että projekti seisoo koulutuksen ajan, koska työpajan aikana harjoitellaan itse projektityöskentelyä tekemällä varsinaista projektityöskentelyä.
Profoxin ohjelmistotoimituksiin kuuluukin aina  tärkeänä osana koulutusohjelma ja usein myös konsultointipalveluja, joilla varmistetaan, että työkaluista ja työprosesseista saadaan asiakkaalle maksimaalinen hyöty.
Työpajamuotoiset koulutusohjelmat ovat helposti täydennettävissä interaktiivisilla Web-koulutusohjelmilla. Katso lisätietoja On-line koulutusohjelmat
Kouluttajat

Työpajamuotoiset Koulutusohjelmat
 


Koulutusryhmissä tapahtuva luokkamuotoinen koulutus (max 8 henkilöä)

1 pv koulutus 1290€ + alv, 1/2 pv koulutus 800€+ alv


 

Autodesk Ohjelmistokoulutus

 

-AutoCAD/ AutoCAD LT koulutus:

-AutoCAD P&ID ja Plant 3D koulutus

-Autodesk Navisworks koulutus:

-Autodesk Inventor / Autocad Mechanical koulutus:
 

Koulutusohjelma sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi siten, että se sisältää asiakkaan projektitoiminnan kannalta oleellisia Inventor käyttöön liittyviä asioita.
 


Projektikoordinointiin liittyvät työpaja koulutukset

 • Tietomallipohjainen projektitoiminnan kehittäminen (rakennus- ja infra-ala),
  lisätietoja
   

 • Tietomallipohjainen projektitoiminnan kehittäminen (prosessiteollisuus),
  lisätietoja


Konsultointi
Konsultointiohjelma rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Konsultointi toteutetaan järjestämällä workshop, jonka avulla kartoitetaan nykytilanne, määritellään tavoitetila ja esitetään sen pohjalta ratkaisu.
Konsultointi voi liittyä esim. seuraaviin aiheisiin:

 • Projektien laadunvarmistus, koordinaatio, kollaboraatio

 • Laserkeilauksella tuotetun informaation hyödyntäminen

 • Laitossuunnittelutiedon ylläpito Autodesk Plant /Navisworks alustalla

 • Em. aiheisiin liittyvä työprosessin kehitys

 

Projektipalvelut

Profox voi olla mukana projektissa myös toimittamalla erikoisosaamista vaativia työsuoritteita tarvittaessa

Lisätietoja projektipalveluista

 

Allianssipalvelut

Profox on mukana allianssissa, joka toimittaa laserkeilauspalveluita mukaanlukien tiedon saattaminen suunnittelijoille helppokäyttöiseen muotoon tarvittaessa as-build malliksi saakka.
 

Lisätietoja korjausrakentamisen palveluista

 

Lisätietoja/tarjoukset koulutus ja konsultointipalveluista

 

 

 

 

 

Kouluttajat:
 

Ismo Knihti, Ins. Suunnittelukokemus 10 v , CAD-konsultointikokemus 15 v, kouluttajakokemus 10 v


Ari Puuskari; Ins; suunnittelukokemus 5v, CAD-konsultointikokemus 21 v, kouluttajakokemus 18 v, Building Smart Finlandin ja PSK:n jäsen


Miikka Vehkaoja; Ins; suunnittelukokemus 6v, CAD-konsultointikokemus  13 v, kouluttajakokemus 10v
 

Kaikkiin koulutusohjelmiin kuuluu asianmukainen koulutusmateriaali harjoitusesimerkkeineen sekä lounas ja aamu sekä iltapäiväkahvit Profoxin tiloissa järjestettäessä.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016