LAAJAN LASERKEILAUSAINEISTON HYÖDYNTÄMIS-PALVELU

Profoxin projektipalveluihin
kuuluu laserkeilausaineiston
käsitteleminen siten, että se on
mahdollisimman tehokkaasti
hyödynnettävissä projektin
suunnittelu-, rakentamis
(purkusuunnitelmat, tarke-
mittaukset) tai ylläpitovaiheen
aikana.
Yleisimmin palvelu sisältää
laserkeilauksella tuotetun pistepilven viemisen suoraan asiakkaan suunnittelujärjestelmään (esim ReCAP) , jaella käyttöön helposti projektiryhmälle  (ReCAP 360) sekä Navisworks formaattiin, jonka avulla sitä on helppoa hyödyntää laadunvarmistusprosessissa Navisworks ympäristössä.
Palvelumme sisältää myös itse laadunvarmistustyön , jossa suunnittelumalleja vertaillaan suoraan pistepilveen Navisworks ohjelmiston avulla.
 
Palvelu sisältää tarvittaessa myös koko laajan laserkeilausaineiston siirtämisen Navisworks pohjaiseksi projektiksi, jota on helppo käsitellä kokonaisuutena Navistools Pointcloud ohjelmistolla.
Tämä mahdollistaa laserkeilatun aineiston hyödyntämisen tehokkaasti kokonaisuutena suunnittelun aikana tai ylläpidossa ilman varsinaista CAD-mallinnustyötä kun olemassaoleva kohde on laserkeilattu.
 
Olympiastadionin saneeraus projektiartikkeli (Outcome Magazine 2/2014)
 
Navistools PointCloud ohjelmisto
 
Navistools PointCloud hyödyt projektityöskentelyssä
 
Navistools PointCloud video
 
 

Lisätietoja palvelusta ja tarjoukset

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016