top of page
Image by Scott Blake

Mittaohjattu rakennushanke - Uusi palvelukonsepti toteuttamisen valvontaan

Työmaavaiheen aikana suoritetaan säännöllisin väliajoin tarkistuslaserkeilauksia työmaan eri vaiheiden aikana.

Laserkeilauksesta tuotettua pistepilveä verrataan alkuperäiseen suunnittelumalliin.

 Havaitut poikkeamat raportoidaan projektiosapuolille ja suunnittelijat päivittävät suunnittelumallien geometriatiedot vastaamaan toteutunutta rakentamista. Lopputuloksena syntyy as-built -malli rakenteista ja prosessilaitteista elinkaarikäyttöön. Menetelmä mahdollistaa nollavirhetotetukset.

 

Menetelmän avulla poikkeamat havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niihin ehditään reagoida vielä suunnittelupuolella tai ja huomioida poikkeamat toteutuksessa.

Menetelmä mahdollistaa merkittävät säästöt ja projektaikataulun paremman hallinnan.

Palvelun tuottaa Profox yhdessä kumppanuusyritysten kanssa. Raportointi poikkeamista tuotetaan visuaalisena esityksenä ja mitta-arvotaulukoiden avulla sopimuksen mukaan Profox Typhoon alustalle tai muilla tavoilla hankkeen valvojalle.
Jatkotoimenpiteistä päättää projektinjohto yhdessä Profoxin asiantuntijoiden kanssa.

Kysy minulta lisää

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400-488267

ari.puuskari@profox.com

 

Toimitusjohtaja

bottom of page