Navis Typhoon - Visuaalinen projektiportaali ja palvelualusta projektiosapuolille

Filosofia

Navis Typhoon on uudenlaisella filosofialla rakennettu visuaalinen projektiportaali, toimintamalli ja palvelualusta, joka hyödyntää teollisuuden investointihankkeissa käytettyjä Navisworks malleja. Tämän vuoksi se on täysin riippumaton käytettävistä suunnittelujärjestelmistä.

Toimintatapa

Järjestelmä käyttöön liittyy systemaattinen toimintatapa mallien hyödyntämisessä. 3D-mallit ja niistä luotavat virtuaalimallit ovat helposti käytettävissä suunnittelun ja työmaan ohjauksessa sekä elinkaaren aikana.
Navis Typhoon on enemmän kuin ohjelmistoalusta.

Helppokäyttöisyys

Käyttäjältä ei vaadita minkään ohjelmiston erikoisosaamista, erillistä ohjelmistoasennusta eikä erikoiskoulutusta järjestelmän käyttöön.

Projektin

hallinta

Navis Typhoonin avulla organisaatio myös hallitsee oman projektinsa mallitietoa  mahdollistaen sujuvan projektienhoidon yhdessä suunnittelukonsulttien ja laitetoimittajien kanssa.

”Navis Typhoon ei ole ainoastaan uusi ohjelmistoplatform vaan kokonaan uusi toimintamalli projektin 3D aineistojen käyttämiseen ja hallinnointiin.


Toimintamalli on muuttamassa kokonaan investointiprojektin käytänteitä kustannustehokkaampaan suuntaan sekä mahdollistamassa elinkaariajattelun konkretisoitumista uutta teknologiaa hyödyntämällä.”

Navis Typhoon toimintatavalla

jopa 20 % säästöt projektitoiminnassa!

Navis Typhoon 

palvelukonsepti