NAVISTOOLS -  VISUAALINEN PROJEKTITYÖKALUOHJELMISTO

​Navistools on visuaalinen projektinhallintaohjelmisto, jonka avulla hallitset kaikkea projektitietoa ja dokumentaatiota Navisworks mallin kautta. Navistools mahdollistaa helpon ja visuaalisen tavan jakaa tätä projektitietoa ja dokumentaatiota projektihenkilöstön välillä suunnittelun, työmaavaiheen ja kunnossapidon aikana koko rakennuksen, laitoksen tai esimerksi yhdyskuntateknisen kohteen elinkaaren ajan.
Navistools asennetaan Navisworks Simulate tai Navisworks Manage ohjelmien ns. plugin ohjelmistoksi, jota käytetään suoraan Navisworks käyttöliittymästä. Asennus ja käyttöönotto on helppoa.
Ohjelmiston kehitystyöstä vastaa Codemill Oy.
 Navistools ohjelmistot:

Laajojen laserkeilausaineistojen dynaaminen käyttäminen ja hallinta , sisältää myös Navistools Standard ominaisuudet

Mobiililaitteilla ja serverillä toimiva kollaboraatiotyökalu, jonka avulla Navisworks projkektitietoa kerätään ja jaetaan paikasta riippumatta.

Kommunikointityökalu Navisworks käyttäjille

IFC tiedoston generointi Navisworks mallista

Ilmainen työkalu, joka mahdollistaa Navistoolsilla julkaistujen Navisworks malleihin liitetyn tiedon hyödyntämisen myös ilmaisella Navisworks Freedom ohjelmistolla

IFC tiedostojen ominaisuustietojen käsittely Navisworks alustalla, mm. koontilistat IFC-pohjaisesti

Automaattinen Navisworks mallien julkaisu​

Tietokantatiedon ja tai dokumentaation linkittäminen Navisworks malliin ja linkkien ylläpito sekä erilaisten raporttien luominen suoraan Navisworks mallista.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016