NAVISTOOLS IFC EXPORTER - GENEROI IFC MUOTOINEN TIEDOSTO SUORAAN NAVISWORKS KOONTIMALLISTA

SIIRRÄ MALLITIETOA NAVISWORKSISTÄ SUUNNITTELUJÄRJESTELMIIN

Uusi Navistools IFC Exporter sovellus
mahdollistaa tiedonsiirron Navisworksiin
tuodusta koordinointimallista mihin
tahansa IFC tiedostomuotoa tukevaan
ohjelmistoon.
 
Teollisuuden investointiprojektit

Tiedonsiirto Navisworks mallin kautta 
toisiin suunnittelujärjestelmiin mahdollis-
taa huomattavasti suoraviivaisemman
työprosessin erityisesti teollisuuden
suunnitteluprojekteissa, joissa esimer-
kiksi laitos- tai laitemallin geometria ja
ominaisuustiedot halutaan hyödyntää lähtötietoina rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan tai arkkitehdin suunnittelujärjestelmissä. Navistools IFC Exporter tukee IFC 2x3 schemaa.
 
 
Mahdollisia siirtoreittejä: (Huom! nämä ovat vain joitain yleisimpiä esimerkkejä)
 
Aveva PDMS ->
               Navisworks -> IFCExp->Tekla
               Navisworks -> IFCExp->MagiCAD
               Navisworks -> IFCExp->Revit
               Navisworks -> IFCExp->ArchiCAD
               Navisworks -> IFCExp->NovaPoint DCM
 
Integraph SmartPlant3D->
                Navisworks->IFXExp->Tekla
                Navisworks->IFXExp->MagiCAD
                Navisworks->IFXExp->Revit
                Navisworks->IFXExp->ArchiCAD
                Navisworks->IFXExp->NovaPoint DCM

AutoCAD Plant 3D->
                Navisworks->IFXExp->Tekla
                Navisworks->IFXExp->MagiCAD
                Navisworks->IFXExp->Revit
                Navisworks->IFXExp->ArchiCAD
                Navisworks->IFXExp->NovaPoint DCM
 
Rakennusteollisuuden projektitoiminta

   Navistools IFC Exporter on myös erittäin käyttökelpoinen rakennusteollisuuden projekteissa, kun erilaista Navisworksin avulla koordinoitua mallitietoa halutaan siirtää helposti muihin suunnittelujärjestelmiin referenssitiedoksi tai mikäli Navisworksissä olevan mallitiedon pohjalta halutaan suorittaa esimerkiksi IFC-tiedostoa hyödyntävää massalaskentaa  tai muuta laskentaa tai analysointia ohjelmistolla, johon mallitieto voidaan siirtää IFC muodossa.
IFC Exporter tukee IFC 2x3 schemaa.
Ohjelmiston käyttäminen
 
Navistools IFC Exporter on helppokäyttöinen , käyttöliittymä mahdollistaa suoraan geometriatietojen siirron siirtonappia painamalla.
Mallissa olevat attribuuttitiedot siittyvät tällöin myös suoraan IFC Property tiedoiksi IFC tiedostoon.
 
Mikäli IFC tiedostoa on tarkoitus käyttää esimerkiksi massalaskennassa , luodaan ohjelmiston käyttöliittymääsä mappaustaulukko, joka määrittää mallin selection tai searc settien objektit tiettyyn IFC Product alaluokkaaan kuuluviksi.
Mappaustiedosto voidaan sitten tallentaa xml-tiedostoiksi myöhempää käyttöä varten samanlaisilla malleilla.
 
Profoxilta löytyy yleisimmät mappaustaulukot sekä erityyppisiin mallleihin liittyvät valmiit xml-muotoiset searchset valintatiedostot.
 
Profox järjestää koulutusta liittyen IFC mallien ja tiedostojen käsittelyyn projekteissa.
 
Sovelluksen kehitystyöstä vastaa Codemill Oy.
 
Navistools IFC Exporter sovelluksen hinta on 1000,00 €+ alv / lisenssi (SLM) tai
1 100,00 €+ alv /verkkolisenssi (NLM)
180,00 €+ alv / 1 vuoden päivityssopimus tai
400,00 €+ alv / vuokraus 1 vuosi.
 
Lisätietoja /koekäyttötiedustelut
 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016