NAVISTOOLS IFC EXTENSION -  HYÖDYNNÄ IFC TIEDOSTOJA NAVISWORKS OHJELMISTOLLA N

IFC muotoinen Navisworksiin tuotu arkkitehtimalli, josta IFC Extension plug-in ohjelmalla generoitu tilaluettelo

​Navistools IFC Extension on Autodesk® Navisworks® ohjelmistoon pohjautuva plug-in sovellus, joka mahdollistaa helpon ja joustavan IFC muotoisten tiedostojen käsittelyn Navisworks ympäristössä. Plug-in sovellusta voidaan käyttää suoraan Navisworks Simulate tai Manage ympäristössä tai osana Navistools järjestelmää.

Navistools IFC Extension mahdollistaa IFC tiedoston ominaisuustietojen helpon ja joustavan käsittelyn. Ohjelmistossa on selkeä käyttöliittynä, jossa IFC ominaisuudet esitetään selkeästi. Lisäksi valittujen ominaisuustietojen pohjalta luodaan helposti ja joustavasti massaluetteloita tai mitä tahansa muita listauksia suoraan esimerksi excel, pdf tai muuhun yleiseen tiedostoformaattiin.

Tämä IFC plug-in soveltuu sekä talonrakennuspuolen työkaluksi että teollisuuspuolen projekteihin, joissa usein Navisworksiin tuodaan .ifc muotoista tietoa esimerkiksi Teklan ohjelmistoista.
Plug-in asennetaan suoraan Navisworks ohjelmiston päälle , jonka jälkeen se on käynnistettävissä Navisworksin ribbon menusta. Ohjelmistolla avataan sitten alkuperäinen .ifc tiedosto, jonka jälkeen ominaisuutiedot saadaan käyttöliittymään.


Käyttöliittymä sisältää hyvin helppokäyttöisen raportointityökalun, jonka avulla ifc mallista saadaan vaivattomasti generoitua erilaisia listauksia esimerkiksi massalaskentaan jne.

 

 

Teklasta Navisworksiin tuotu .ifc muotoinen teräsrakennemalli, josta IFC Extension plug-in ohjelman avulla generoitu lista teräksistä

IFC mallien tehokas käyttäminen osana Navisworks työprosessia

IFC mallien  lukeminen Navisworks ohjelmaan ja ottaminen mukaan  Navisworks laadunvarmistus- ja kollaboraatioprosessiin on ollut ennemminkin mahdollista. Erityisesti viimeisimmän 2014 Navisworks version parantunut ifc tiedostotuki on edelleen myötävaikuttanut asiaan.

IFC mallien sisältämien ominaisuustietojen hyödyntäminen on kuitenkin ollut Navisworks ohjelmistolla hankalaa. Ominaisuustiedot on kyllä löydettävissä, mutta niiden selaaminen ja varsinkin niiden pohjalta muodostettavien massa-, tila-, yms. listausten tekeminen ei ole ollut suoraan mahdollista Navisworks ohjelmistolla .

Navistools IFC Extension plug-in ohjelman avulla käyttäjä saa helposti selattua mallin ominaisuustietoja sekä luotua haluamiaan listauksia vaivattomasti.
Listaukset saadaan myös tallennettua suoraan esimerkiksi excel taulukkolaskentaohjelmistotiedostoiksi.

Edut Navisworks pohjaisesta laadunvarmistustyöprosessista

Navisworks ohjelmistoa on mahdollista käyttää laadunvarmistustyökaluna paitsi rakennusteollisuuden projekteissa Yleisissä tietomallivaatimuksissa
(YTV 2012 osa 6, Laadunvarmistus) kuvatulla tavalla, mutta myös esimerkiksi infra- ja tai prosessietollisuuden hankkeissa, joissa ei aina ole käytettävissä ifc muotoisia mallitiedostoja.

Lisäksi etenkin korjausrakentamisen alalla sekä yhä enenevässä määrin myös uudisrakentamisen puolella (tarkemittaukset, tunneliprojektit jne.) tarvitaan projekteissa käsitellä myös laserkeilamella tuotettua mittadataa, joka tarvitaan mukaan osaksi laadunvarmistusprosessia. Koska Navisworks tukee suoraan kaikkia yleisiä laserkeilaimen tuottamia tiedostomuotoja, voidaan samaan koontimalliin lukea sekä ifc muotoisia tiedostoja, että natiiviformaattisia CAD-tiedostoja, että laserkeilamella hankittua mittadataa.

Korjausrakentamisprojekteissa sekä hyvin usein myös uudisrakentamiskohteissa ainoa tehokas laadunvarmistamisen tapa on ottaa laadunvarmistusprosessiin mukaan sekä varmasti oike as-build informaatio, että suunnittelumallit. Useat suunnittelijat haluavat myös suorittaa laadunvarmistusta omilla malleillaan suoraan natiivi CAD-formaatissa ilman tässä vaiheessa turhaa ifc käännöksen tekemistä. Alkuperäinen CAD-malli ja suoraan laserkeilaimen tuottama pistepilvi kun ovat varmasti sellaisia kun ne oikeasti ovat ilman välikäännöksiä.

Navisworks työprosessissa korostetaan myös ns. perinteisten laadunvarmistusmenetelmien (visuaalinen tarkastelu, törmäystarkastelu, analyysit) lisäksi
koko projektityöryhmän kommunikoinnin merkitystä,  elinkaarenaikaista yhdistelmämallin hallintaa (sisältäen myös suoraan pistepilviaineistoja ilman niistä tehtyjä malleja) ja sen hyödyntämistä sekä yhdistelmämallin käyttämistä projektiportaalina suunnittelusta ylläpitoon.

 

Navistools Pointcloud ohjelman avulla hallinnoitu projekti Navisworks ohjelmistossa, jossa yhdistetty pistepilvimalli ja suunnittelumalli

Ota Navistools IFC Extension plug-in koekäyttöön tästä linkistä

Ohjelmisto tukee IFC versiota 2x4 tai vanhempi.
Käyttäjällä oltava asennettuna Navisworks Simulate tai Manage versio 2014)

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016