NAVISTOOLS POINTCLOUD -  HALLITSE LASERKEILAUSPROJEKTEJA VISUAALISESTI
​Navistools PointCloud on uusi innovatiivinen Autodesk® Navisworks® ohjelmistoon pohjautuva sovellus laserkeilausdataa sisältävien projektien hallintaan.
Navistools PointCloud ohjelmiston kyky käsitellä laserkeilausdataa dynaamisesti lisää merkittävästi tuottavuutta ja suunnittelun tehokkuutta.
 

 

 
Navistools Pointcloud mahdollistaa pistepilvien ja
CAD-mallien rinnakkaisen tarkastelun
dynaamisesti siten, että riippuen käyttäjän
navigointiasemasta mallissa, ohjelmisto lataa
määritellyn etäisyyden sisällä olevat pistepilvi-
tiedostot automaattisesti näkyviin ja tarkastel-
taviksi ja siirryttäessä toiseen asemaan, se  automaattisesti lataa edelliset tiedosto pois näkyvistä ja jälleen lähimmät näkyviin.​
Ohjelmisto tarjoaa suuria etuja kun koko laserkeilausdataa sisältävää Navisworks projektia halutaan visuaalisesti tarkastaa tai koordinoida. Ohjelmistoa käytetään tehokkaasti myös purkusuunnitelman tekemiseen.
Navistools Pointcloud toimii Navisworks platformilla ja tukee siten kaikkia yleisesti käytettäviä pistepilvi-, CAD- ja tiedonsiirtoformaatteja.
 Navistools Pointcloud ohjelmistoa käytetään normaalissa projektissa, joka sisältää CAD-malleja sekä dynaamisesti käsiteltävää laserkeilaustietoa.
Ohjelmiston käyttöä varten tarvitaan keilauspositioiden sijainnit excel-tiedoston sekä Navisworks muotoon julkaistut pistepilvipositiot. Julkaiseminen voidaan automatisoida Navistools Publisher ohjelmistolla.
Keilauspositioita ja muuta positioihin liiittyvää dataa kuten panoraamavalokuvat pidetään yllä Navistools tietokannassa.
Navistools Pointcloud ohjelmisto pohjautuu projektiportaalina toimivaan Navistools Standard ohjelmiston tietokantaan, joka mahdollistaa ulkoisen tiedon helpon linkkaamisen Navisworksissä.
Navistools Pointcloud ohjelmiston käyttö mahdollistaa tehokkaan korjausrakentamisprojektien tiedonhallinnan ja visuaalisen purkusuunnitelman tekemisen.
Ohjelmiston avulla on helppo visuaalisesti vertailla as-built dataa ja suunnitteludataa koko suunnitteluprosessin aikana.
Navistools Pointcloud lyhentää projektiaikataulua ja säästää kustannuksia, kun vältytään perinteiseen työprosessiin kuuluvalta pistepilven mallinnustyöltä.
 
Navistools PointCloud hyödyt projektityöskentelyssä

 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016