NAVISTOOLS STANDARD -  HALLITSE PROJEKTIA VISUAALISESTI
​Projektin engineering vaiheen aikana Autodesk® Navisworks® ohjelmistoa käytetään julkaisemaan 3D-mallit kaikkien projektityöryhmän jäsenten käyttöön.

Navisworksiä käyttäen kaikki projektityöryhmän jsenet pääsevät tarkastelemaan ja arvioimaan projektia kokonaisuutena mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Mallipohjaisen projektityöprosessin kuvaus)
Projekti on kuitenkin paljon muutakin kuin vain 3D-malleja, on myös tarpeen hyödyntää muiden järjestelmien tietokantatietoa, mallin objektien attribuuttitietoa, ottaa mallista materiaalilistauksia ja muita raportteja ja automatisoida prosesseja , kuten mallien julkaisu.
 

 
Navistools on Naviswork pohjainen Asset
management sovellus,  jota käytetään laitoksen,
infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen
tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen
kautta kunnossapitoon.
Ohjelmiston kehityksestä vastaa ohjelmistoyritys
Codemill Oy.
​Navistools Standard sisältää tiedonhallintaosuuden (Data Manager) ja Raportointiominaisuuden (Reporter), jotka toimivat Navisworks käyttöliittymässä oletuksena käyttäen SQL tietokantaa. Sovelluksen mukana tulee ilman eri veloitusta SQLite tietokanta, mutta sovellus voidaan integroida myös jo olemassaolevien tietokantojen (SQL, Oracle yms.) kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. ​​​
​Navistools mahdollistaa koko projektin sisältämän informaation hallinnan yhden tietokantainformaation sisältämän Navisworks kokoonpanomallin avulla. Tämä malli voidaan helposti luovuttaa tai siirtää tietoineen ja linkkineen tilaajalle ja sitä projektiryhmä käyttää myös suunnittelun, työmaavaiheen ja koko elinkaaren ajan.
Navisworksin käyttäminen Navistools sovelluksen kanssa mahdollistaa objektien hakujen, linkkien sisältämän tiedon haun sekä raportoinnin tietokantaan tallennetun tiedon sekä objektien attribuuttitietojen pohjalta. Tietokantaan kootaan projektin aikana syntyvää lisätietoa esimerksi työmaalta tai kunnossapitopuolelta, joka sitten julkaistaan malliin pysyväksi attribuuttitiedoksi Navistoolsin embed data toiminnolla vaikkapa  Freedom käyttäjiä varten.
Koottua projektitietoa käytetään sitten Navistools sovelluksella luovutuksen, käyttöönoton , laadunvarmistuksen (QA/QC) tarkastuksien ja huollon aikana.
 
Navisworksiä ja Navistoolsia on mahdollista käyttää yllämainituilla alueilla myös Navistools Field sovelluksella mobiililaitteilla projektin engineeringvaiheen valmistuttua.
Naisworks malli liitetään Navistoolsin avulla esimerksi kunnossapidon tietojärjestelmään ja mallin sisältämä käyttöpuolen tieto viedään mallista kunnossapidon järjestelmään, jonka jälkeen malli toimii käyttöpuolen käyttöliittymänä esimerkiksi kunnossapidon järjestelmään , mutta myös siten, että Navistoolsin avulla kerätään edelleen tietoa (valokuva korjausta vaativasta kohteesta jne) Navisworks malliin. Kaikki tämä tieto linkkeineen julkaistaan Navistoolsin avulla myös kaikkien ilmaisen Naviswork Freedom käyttäjien hyödynnettäväksi.
 
​Navistools on työkalu rakentajille, suunnittelijoille & alihankkijoille. Navistoolsin  Data Managerin avulla projektiryhmä luo kattavan digitaalisen käyttömallin, joka sitten luovutetaan tilaajalle tarjoten täten merkittävän lisäarvon asiakkaidemme asiakkaille ja auttaen näin asiakkaitamme saamaan lisää liiketoimintaa.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016