top of page
Corporate_Image_2012-06_16x9_v2.jpg.jpg

AutoCAD -koulutusohjelmat

Koulutukset järjestetään yrityskohtaisesti joko yrityksen tiloissa tai Profoxin tiloissa (Helsinki / Turku) tai erikseen sovitussa koulutustilassa. Onlinekoulutuksien aikataulu sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Suosittelemme etä-koulutusten järjestämistä 90-120 minuutin jaksoissa.

AutoCAD käytön tehostaminen -koulutus (1 pv)

Kenelle:

Kaikille AutoCAD ohjelmistoa työssään käyttäville projektihenkilöille

Tavoitteet:

AutoCAD ohjelmistojen uusimpien versioiden tehokkaan käytön oppiminen projektitoiminnassa

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutuksen suoritetaan pääsääntöisesti käyttäen asiakasyrityksen omia olemassaolevia dokumentteja jos mahdollista ajatuksena läpikäydä niiden tuottamiseen liittyviä piirtämis- ja muita toimintoja hyödyntäen AutoCAD ohjelmistojen uusimpien versioiden useille käyttäjille tuntemattomia ominaisuuksia. Näinollen koulutus palvelee parhaiten nimenomaan kyseisen asiakasyrityksen käyttäjiä.

Koulutuksen sisältö:

 • Uudet Tabvalikot (Learn, Create)

 • Uusi Help

 • Työtilat/ Workspaces, Uusi käyttöliittymä

 • Mtextparannukset 

 • Dimension parannukset 

 • Polylineparannukset 

 • Move/Copy parannukset

 • Arrayparannukset 

 • Revision Clouds; revisiopilvet 

 • GeometricCenter Osnap–toimintojen käyttö

 • Property/Command

 • PDF parannukset 

 • Pistepilvet (Point clouds) 

 • Dynaamiset blokit 

 • Navisworkstuki ja mallien koordinointi 

 • Rendertoiminnon käyttäminen 

 • Asiakaskohtaisia harjoituksia todellisista projekteista (jos mahdollista)

AutoCAD -peruskoulutus (1 pv)

Kenelle:

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat perustiedot AutoCAD ohjelmiston hyödyntämisestä omassa työssään.

 

Tavoitteet:

Koulutuksen lopputuloksena käyttäjä pystyy hyödyntämään uuden AutoCAD ohjelmiston ominaisuuksia suunnittelu ja tai dokumenttien käsittely työssään.

 

Koulutus suunnitellaan aina yrityskohtaisesti ja sen aikana läpikäydään niitä tyypillisiä työskentelykohteita, joita juuri kyseisen yrityksen käyttäjät joutuvat kohtaamaan päivittäisessä työskentelyssään.

AutoCAD LT käytön tehostaminen (1/2 pv)

Kenelle:

Koulutus soveltuu erityisesti vanhemman AutoCAD LT version käyttäjille, jotka haluavat kattavan tietopaketin uuden version ominaisuuksista.

 

Tavoitteet:

Koulutus paneutuu uuden AutoCAD LT 2021 tai 2022 ohjelmiston käytön tehostamiseen antaen vinkkejä uusien ominaisuuksien ja mm. käyttöliittymän hyödyntämiseen suunnittelutoiminnassa.

 

Koulutus suunnitellaan aina yrityskohtaisesti ja sen aikana läpikäydään niitä tyypillisiä työskentelykohteita, joita juuri kyseisen yrityksen käyttäjät joutuvat kohtaamaan päivittäisessä työskentelyssään.

AutoCAD LT -peruskoulutus (1 pv)

Kenelle:

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat perustiedot AutoCAD LT ohjelmiston hyödyntämisestä omassa työssään.

Tavoitteet:

Koulutuksen lopputuloksena käyttäjä pystyy hyödyntämään uuden AutoCAD LT ohjelmiston ominaisuuksia suunnittelu- ja/tai dokumenttien käsittely työssään.

 

Koulutus suunnitellaan aina yrityskohtaisesti ja sen aikana läpikäydään niitä tyypillisiä työskentely kohteita, joita juuri kyseisen yrityksen käyttäjät joutuvat kohtaamaan päivittäisessä työskentelyssään.

AutoCAD Kunnossapidossa -koulutus (1 pv)

Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu kunnossapitotyyppisessä tehtävässä toimiville, jotka

haluavat hyödyntää AutoCAD dokumentaatiota tehokkaasti

Tavoitteet:
AutoCAD dokumentaation tehokkaan hyödyntämisen omaksuminen kunnossapitotyyppisessä käytössä sisältäen pienet suunnittelutyöt esim. tehdaslaitoksessa

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutus suoritetaan mielellään yrityksen kunnossapitotoiminnassa hyödynnettäviä tyypillisiä piirustuksia käyttäen. Jokainen osallistuja käy ohjelman mukaiset toiminnot lävitse kouluttajan avustuksella harjoituksien aikana

Koulutuksen sisältö:

 •   AutoCAD käyttölittymä – kunnossapitotoiminnassa tarvittavilta osin

 •   AutoCAD yleisiä toimintoja

 •   AutoCAD piirustus

 •   Piirustuksen tasokäsite ja tasojen käyttäminen

 •   Objektien muokkaaminen ja kopiointi

 •   Blokki-objektikäsite

 •   Blokkien attribuuttitietojen lukeminen ja muokkaaminen

 •   Mittatietojen tarkastaminen piirustuksesta

 •   Punakynäysmerkintöjen tekeminen piirustukseen

 •   Piirustuksen tulostaminen

 •   Harjoituksia yrityksen omia asennustyyppikuvia hyödyntäen

 •   AutoCAD piirustus mobiililaitteessa (optio erikseen sovittaessa)

 •   3-ulotteisen AutoCAD/Navisworks mallin hyödyntäminen työmaalla (optio

erikseen sovittaessa)

AutoCAD dokumentaation hyödyntäminen työmaalla - koulutus (1 pv)

Kenelle:
Koulutus on tarkoitettu työmaahenkilöstölle, jotka työssään haluavat

hyödyntää AutoCAD dokumentaatiota tehokkaasti

Tavoitteet:
AutoCAD ohjelmistojen uusimpien versioiden tehokkaan käytön oppiminen asennustyömaalla tarvittavien ominaisuuksien osalta

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutus suoritetaan mielellään yrityksen työmaalla käytettäviä tyypillisiä piirustuksia käyttäen. Jokainen osallistuja käy ohjelman mukaiset toiminnot lävitse kouluttajan avustuksella harjoituksien aikana

Koulutuksen sisältö:

 •   AutoCAD käyttölittymä – asennustyömaalla tarvittavilta osin

 •   AutoCAD yleisiä toimintoja

 •   AutoCAD piirustus

 •   Piirustuksen tasokäsite ja tasojen käyttäminen

 •   Objektien muokkaaminen ja kopiointi

 •   Blokki-objektikäsite

 •   Blokkien attribuuttitietojen lukeminen ja muokkaaminen

 •   Mittatietojen tarkastaminen piirustuksesta

 •   Punakynäysmerkintöjen tekeminen piirustukseen

 •   Piirustuksen tulostaminen

 •   Harjoituksia yrityksen omia asennustyyppikuvia hyödyntäen

 •   AutoCAD piirustus mobiililaitteessa (optio erikseen sovittaessa)

 •   3-ulotteisen AutoCAD/Navisworks mallin hyödyntäminen työmaalla (optio

erikseen sovittaessa)

Kysy minulta lisää AutoCAD -koulutuksista

Miikka Vehkaoja2019-03-06.png

Miikka Vehkaoja

040 526 0442

miikka.vehkaoja@profox.com


Tekninen johtaja

bottom of page