top of page
Magnus_edited.jpg

CADMill -koulutukset

Koulutukset järjestetään yrityskohtaisesti joko yrityksen tiloissa tai Profoxin tiloissa (Helsinki / Turku) tai erikseen sovitussa koulutustilassa. Onlinekoulutuksien aikataulu sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Suosittelemme etä-koulutusten järjestämistä 90-120 minuutin jaksoissa.

CADMill Mechanic Peruskoulutus

Kenelle:

Mekaanisten konstruktioiden ja laitosten suunnittelijoille, sekä kunnossapitosuunnittelusta vastaaville joilla perustiedot CAD ohjelmistojen käytöstä

Tavoitteet:

Oppia tehokkaasti tuottamaan mekaniikka ja laitossuunnittelun älykkäitä DWG dokumentteja, sekä käsittelemään ja hyödyntämään niihin liittyvää osatietoinformaatiota.

Koulutuksen sisältö:
CADMill Mechanic ohjelma yleisesti, käyttöliittymä
Piirustusarkit ja mittakaavat
Muutosmerkinnät
Näytön hallinta
Ohjelmiston yleiset asetukset
Apugeometria
Tasojen ja viivatyyppien hallinta (PSK)
Mitoitus / sovitteet
Mittakaavojen hallinta piirustuksessa (Osasuurennokset)
Merkinnät ja Symbolikirjastot
Konstruointivalikko
Akselisuunnittelu
Muutokset-valikko
Valmisosakirjastojen käyttö
Osanumerointi ja osaluettelot
2D Layout-valikko, 2D tehdaslayout: ien luonti
Isometrit

CADMill Process -peruskoulutus

Kenelle:

Prosessilaitosten prosessikaavioiden kanssa työskenteleville.

Tavoitteet: 

Oppia tehokkaasti tuottamaan prosessikaavioita CADMill Process - ohjelmistolla , sekä käsittelemään ja hyödyntämään niihin liittyvää laiteinformaatiota.

 

Koulutuksen sisältö:
-CADMill Process ohjelmisto yleisesti, käyttöliittymä
-Prosessikaavion luonti yleensä
-Linjojen lisääminen ja muokkaus
-Prosessikaavion symbolit
-Tunnukset
-Omat symbolit
-Käyttöliittymän muokkaus
-Virtaavat aineet ja muut ohjelmiston asetukset
-Tunnusten muokkaus
-Tasoasetusten muokkaus
-Listaukset Reporterista
-Suunnittelutietokannan vaihto
-Raporttipohjien muokkaus

CADMill Mechanic -jatkokoulutus 1 pv

 

 

Kenelle:

Mekaanisten konstruktioiden ja laitosten suunnittelijoille, sekä kunnossapitosuunnittelusta vastaaville joilla perustiedot CAD ohjelmistojen käytöstä

Tavoitteet:

Oppia tehokkaasti tuottamaan mekaniikka ja laitossuunnittelun älykkäitä DWG dokumentteja , sekä käsittelemään ja hyödyntämään niihin liittyvää osatietoinformaatiota.

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutus ei ole tyypillinen kurssimuotoinen ohjelmistokoulutus, vaan jatkuvampi käytännön oppimiseen tähtäävä useampivaiheinen koulutusohjelma. Sen aikana painotetaan erityisesti asiakkaalla tyypillisesti tarvittavia käyttöominaisuuksia ja se sisältää myös käytännön työn ohjausta varsinaisessa projektityöskentelyssä koulutettavan oman valinnan ja tarpeen mukaan.

Koulutuksen sisältö:

-Materiaalitietojen talletus ulkopuoliseen tietokantaan

-Listaukset tietokannasta CADMill Reporterin avulla

-Raporttipohjien muokkaus
-Piirustusarkkien ja osaluetteloiden muokkaus

-Omien symbolien tallennus ja jakaminen

-”Älykkäiden” omien symbolien tallennus ja jakaminen

-3D Layout-valikko
-Kolmiulotteinen laitosmallinnus
-Projektiot

-Leikkauskuvat

-Poikkileikkaukset

-Törmäystarkastelu
-Materiaalitietojen tallennus mallista ulkopuoliseen tietokantaan

-Tekninen laskenta
-Tasojärjestelmien muokkaus
-Muita esiintulevia asioita
-Kysymysten selvittely & yhteenveto

CADMill Process -jatkokoulutus 1 pv

 

 

Kenelle: Prosessilaitosten prosessikaavioiden kanssa työskenteleville.

Tavoitteet: Oppia tehokkaasti tuottamaan prosessikaavioita CADMill Process - ohjelmistolla sekä käsittelemään ja hyödyntämään niihin liittyvää laiteinformaatiota.

Kuvaus koulutuksesta:

Tavoitteena on tarjota CADMill käyttäjälle perusteita laajemmat tiedot CADMill Process-järjestelmän käytöstä ja sen soveltamisesta piirtämisen lisäksi myös sen sisältämän tiedon hallintaan sekä opastaa tehokkaaseen työskentelyyn ja opettaa alusta alkaen oikeat toimintamallit eri tilanteissa. Koulutuksessa läpikäydään käytännön tilanteita havainnollisten harjoitusten avulla.

Koulutuksen sisältö:

-Omat Symbolikirjastot
-Tunnusten hallinta
-Kaaviossa olevan tiedon tallentaminen tietokantaan

-Tietokannan muokkaaminen

-Kaaviossa olevan tiedon päivittäminen tietokannasta

-Listaukset tietokannasta
-Ohjelman mukauttaminen (myös tietokannan, pohjat)

-CADMill Project-ohjelma

-Projektien hallinta harjoitus
-Osallistujien omat aiheet ja kysymykset
-AutoCAD ja CADMill Process keskeisempien teemojen kertaus

Kysy minulta lisää CADMill -koulutuksista

Miikka Vehkaoja2019-03-06.png

Miikka Vehkaoja

040 526 0442


miikka.vehkaoja@profox.com

Tekninen johtaja

bottom of page