top of page
Navisworks.jpg

Navisworks -koulutusohjelmat

Koulutukset järjestetään yrityskohtaisesti joko yrityksen tiloissa tai Profoxin tiloissa (Helsinki / Turku) tai erikseen sovitussa koulutustilassa. Onlinekoulutuksien aikataulu sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Suosittelemme etä-koulutusten järjestämistä 90-120 minuutin jaksoissa.

Navisworks -peruskoulutus (1 pv)

Tavoitteet: Navisworks Simulate ohjelmiston käytön perusteiden hallinta projektityöskentelyssä.

Kenelle: Projektihenkilöille, joilla ei ole vielä aiempaa käyttökokemusta ohjelmistosta tai vanhemman Navisworks Simulate / Manage tai Freedom version käyttäjälle.

 

Navisworks ohjelmisto yleisesti (Teor.)

Navisworksin käyttö laitoksen suunnittelu ja toteutusprojektissa

Ohjelmiston toiminta pääpiirteittäin, sen tiedostomuodot

Ohjelmiston käyttöliittymä ja tiedostojen hallinta (Teor.)

Mallien avaaminen ja yhdistäminen

Mallissa kulkeminen, navigointi

 

Näkymien (viewpoints) tekeminen ja säätäminen, Leikkausten käyttäminen ja säätäminen

Valintapuu ja valintajoukot (Selection Tree, Selection Sets)

Objektien piilottaminen, suodattaminen ja etsiminen, Kommentoinnit

 

Mittaukset, SNAP-asetukset (Global Settings, jakaminen Ohjelmiston käytön harjoittelu (Harj.)

 

Lyhyt yhteenveto ja lopetus

Navisworks -jatkokoulutus (1 pv)

 

Tavoitteet: Navisworks Simulate ohjelmiston käytön hallinta projektityöskentelyssä.

 

Kenelle: Projektihenkilöille, joilla on aiempaa käyttökokemusta ohjelmistosta

 

Navisworks peruskoulutuksen aiheiden pikakertaus

Mallien yhdistäminen, julkaiseminen, koordinaatistot

Materiaalien asettaminen

Animaatiot

Mallin visualisointi (tekstuurit)

Leikkausten määrittely ja tallentaminen näkymät, kommentoinnit ja niiden käsittely

Kommenttien status management

Ohjelmiston käytön harjoittelu (Harj.)

Muuta (Teor./Harj.)

Tehokas käyttö kollaboraatiotyökaluna, suunnittelukoordinaattorin toiminta

Julkaiseminen Freedom-käyttäjiä silmällä pitäen

Navisworks Freedom -koulutus

Tavoitteet: Navisworks Freedom ohjelmistonkäytön hallinta projektityöskentelyssä.

 

Kenelle: Projektihenkilöille, joilla ei ole vielä aiempaa käyttökokemusta ohjelmistosta tai vanhemman Navisworks Simulate / Manage tai Freedom version käyttäjille.

 

Navisworks ohjelmisto yleisesti (Teor.)

Navisworks Freedom käyttö rakennuksen / laitoksen suunnittelu ja toteutusprojektissa

Ohjelmiston toiminta pääpiirteittäin, vinkkejä ohjelmiston tehokkaaseen hyödyntämiseen

Ohjelmiston käyttöliittymä ja tiedostojen hallinta (Teor.)

Mallien avaaminen

Navigointityökalut

Mittaukset

Valintapuu ja valintajoukot (Selection Tree, Selection Sets)

Ohjelmiston käytön harjoittelu (Harj.)

Mallin avaaminen ja navigointiharjoittelua

Näkymien ja animaatioiden käyttäminen

Valintajoukkojen hyödyntäminen

Etsimistoiminnot, mallien näkyvyys

Kommentoinnin työprosessi

Mittaukset, SNAP-asetukset

Yhteenveto ja lopetus

 

Navisworks projektitoiminnassa -koulutus

Tavoitteet: Navisworks Simulate/Manage ohjelmiston käytön hallinta projektityöskentelyssä.

 

Kenelle: Projektihenkilöille, joilla ei ole vielä aiempaa käyttökokemusta ohjelmistosta tai vanhemman Navisworks Simulate / Manage tai Freedom version käyttäjälle.

 

 

Navisworks ohjelmisto yleisesti (Teor.)

Navisworksin käyttö laitoksen suunnittelu ja toteutusprojektissa

Navisworksin käyttö uuden rakennuksen/ laitoksen mallin hyödyntämisessä

Ohjelmiston toiminta pääpiirteittäin, sen tiedostomuodot

Ohjelmiston käyttöliittymä ja tiedostojen hallinta (Teor.)

Mallien avaaminen ja yhdistäminen

Navigointityökalut Leikkaukset, punakynäykset, mittaukset

Valintapuu ja valintajoukot (Selection Tree, Selection Sets)

Ohjelmiston käytön harjoittelu (Harj.)

Mallin avaaminen ja navigointiharjoittelua

Useiden mallien yhdistäminen (*.dgn ja *.dxf)

Näkymät, niiden luonti ja hyödyt

Valintajoukkojen luonti, niiden hyödyntäminen

Etsimistoiminnot, mallien näkyvyys

Punakynäysten luonnin harjoittelu, kommentointi

Kommentoinnin työprosessi

Mittaukset, SNAP-asetukset (Global Settings, jakaminen)

Muuta (Teor./Harj.)

Tehokas käyttö kollaboraatiotyökaluna, suunnittelukoordinaattorin toiminta

Julkaiseminen Freedom-käyttäjiä silmällä pitäen

Katsaus törmäystarkasteluun ja muihin erikoisominaisuuksiin

 

Navisworks koordinaattori -koulutus

Tavoitteet: Navisworks Manage ohjelmiston käytön hallinta koordinaattorin pääohjelmistona.

 

Kenelle: Koordinaattoritehtäviä hoitavalle projektihenkilöille, joilla on aiempaa käyttökokemusta ohjelmistosta

 

 

Navisworks ohjelmisto yleisesti (Teor.)

Navisworksin käyttö koordinaatiotyökaluna sekä projektityöryhmän kommunikaatiotyökaluna

Ohjelmiston käyttöliittymä ja tiedostojen hallinta (Teor.)

Navisworks koordinaatiotyökierto yleisesti, koordinaattorin tehtävät

Navisworks järjestelmän valmistelu

Koontimallin kokoaminen ja julkaisu

Koontimallin ja pistepilviaineiston yhdistäminen

Koontimallin analysointi

Koontimallin revisiointi

Search Sets ja Selection Sets määrittelyt

Törmäystarkasteluajot osana kommunikointityökiertoa

Kommenttien tekeminen ja statuskäsittely.

Saved viewpoints: Katselmusajojen teko (video), sets, saved viewpoints, Julkaiseminen Freedom-käyttäjiä silmällä pitäen

Lyhyt yhteenveto ja lopetus

 

Navisworks saneerausprojektissa - koulutus

Kenelle: Projektihenkilöille, joilla kohtuullinen käyttökokemus Navisworks Simulate / Manage tai Freedom ohjelmistosta ja tarve hyödyntää laserkeilauksella tuotettua mittadataa tehokkaasti projektityöskentelyssä.

 

Tavoitteet: Navisworks Simulate/Manage / Recap ohjelmistojen käytön hallinta projektityöskentelyssä, jossa suoraan hyödynnetään laserkeilauksella tuotettua pistepilvimateriaalia

Yleiskatsaus pistepilvien hyödyntämisestä saneerausprojektissa

Optimaalinen työprosessi, pistepilvimallien vertaaminen suunnittelumalleihin, jatkuva laadunvarmistaminen

Navisworks pohjaisen työprosessin hyödyntäminen projektin eri vaiheissa Navisworks pistepilviprojekteissa

Tuetut pistepilviformaatit

Pistepilvien mittaaminen, Snap asetukset yms.

ReCap ohjelmiston hyödyntäminen projektissa

Panoraamavalokuvien liittäminen inventointimalliin

Workshop-projekti (Luodaan esimerkkiprojekti, jossa mallit mukaanlukien pistepilviaineisto yhdistetään, tarkastetaan ja julkaistaan jatkokäyttöä varten)

 

Lyhyt yhteenveto ja lopetus

Kysy minulta tarkemmin Navisworks -koulutuksista

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400-488 267

ari.puuskari@profox.com

Toimitusjohtaja

bottom of page