Monipuoliset tuki- ja projektipalvelumme yhdessä sovellusalaa tuntevan henkilöstömme kanssa ovat varmistamassa it-järjestelmien helppoa käyttöönottoa, toimivuutta ja investoinnista saatavan hyödyn maksimoimista asiakasyrityksessämme

Yli 20 vuoden kokemus IT-järjestelmäprojekteista ja toimialan tuntemus takaavat onnistuneen toimituksen ja käyttöönoton.  Pääasianamme on toimivien ratkaisujen toimittaminen.
 
Toimitettavat tuotteet ovat aina ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jotka koostuvat ohjelmistoista ja erilaisista palveluista. katso Profox palvelukonsepti
 
Toimitamme ratkaisuja seuraaville alueille:
Suunnittelun tehostaminen (prosessi-, valmistava-, infra- ja rakennusteollisuus)
Yleis-, lay-out-, prosessi- ja instrumentointikaavio-,putkisto-, teräsrakenne- ja laitesuunnittelu
 

Laitossuunnittelun palvelusopimus

 
 
Projektikoordinointi eri suunnittelualueiden kesken
(prosessi-, valmistava-, infra- ja rakennusteollisuus)
Koontimallit, törmäystarkastelu, mallipohjainen kommunikointi, laadunvarmistus
 
 
Työmaan IT-järjestelmät (prosessi-, infra ja rakennusteollisuus)
Virtuaalimallien hyödyntäminen työmaalla,  rakentamisen laadunvarmistus, mobiiliratkaisut työmaalla
 
 
Virtuaalimallien käyttö kunnossapidossa (prosessi-, infra ja rakennusteollisuus)
Palvelumme näille toimialoille ovat; ohjelmistojen asennus-, tuki- ja koulutuspalvelut sekä projektipalvelut
Ratkaisu rakentuu Navisworks ja Navistools ohjelmistotuotteiden pohjalle.
 
 
Laserkeilaus- ja mallinnuspalvelut
 
Uusi konsepti korjausrakennushankkeiden toteuttamiseen talonrakennusalalla
 
Uusi konsepti saneeraushankkeiden toteuttamiseen prosessiteollisuudessa
Järjestelmätoimituksia täydentävät projektipalvelumme, joiden avulla asiakasyritys voi täydentää omaa osaamistaan hankkimalla palveluja Profoxilta.
Nämä projektipalvelut on tarkoitettu täydentämään yrityksen omaa osaamista kunnes oma henkilöstö pystyy ottamaan vastuun näistä erikoisosaamista vaativista tehtävistä tai kun yrityksen oma henkilöstö on kiinni kiireisen projektin muissa tehtävissä. Tyypillisiä projektipalveluja ovat projektikoordinointiin liittyvät tehtävät kuten koontimallin kokoaminen, törmäystarkasteluajot, tietomallikoordinointi tai Profox allianssiryhmän palveluista laserkeilaus- ja mallinnuspalvelut.

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016