magnus 123.png

Kannattavuuden hallinta

Asiantuntijapalvelu, jonka avulla arvioidaan käyvän laitoksen tuoteportfolion rakenne, työtavat, henkilöstön sitoutuminen, tuotantoteknologia, digitalisointi, ja operaatiot. Tällä konseptilla saavutetaan parhaiden alalla toimivien organisaatioiden tehokkuus ja kilpailukyky.

Yhdessä tuloksiin

Operatiivinen tehokkuus perustuu koko tilaus-toimitusketjun yksinkertaistamiseen ja suoraviivaistamiseen sekä henkilöstön toiminnan uudelleenjärjestelyyn. Simuloinnin ja optimoinnin avulla käytettävyys ja toimintavarmuus saadaan huomattavasti korkeammalle tasolle.