4. Käytön aikainen hyödyntäminen

Navisworksillä julkaistu koontimalli,
joka työmaavaiheen korjausten jälkeen
vastaa as-built mallia on edelleen
käyttö- ja kunnossapito-osaston
hyödynnettävissä, jossa se toimii
erittäin havainnollisena 3D-käyttö-
liittymänä esimerkisi laitoksen
kunnossapitojärjestelmään tai
rakennuksen huoltokirjajärjestelmään.
Mallin elinkaarenaikainen hyödyntä-
minen
Huoltomiehen on helppo tarkastella huollettavia kohteita navikoimalla helppokäyttöisellä ja ilmaisella Navisworks Freedom ohjelmistolla.
Klikkaamalla mallin laiteobjetia, hän saa helposti ko.laitteen huoltotiedot näkyviin käytettävästä kunnossapitojärjestelmästä.
Tämä edellyttää, että ko. järjestelmä on esimerkiksi Navistools ohjelmiston avulla linkattu malliin. Mallia hyödynnetään myös käyttöhenkilöstön koulutuksessa esimerksi turvakoulutuksen työvälineenä.
Mobiililaitteet operointipuolella -Navistools Field ratkaisu
Navistools ohjelmistojärjestelmään kuuluu Navistools Field ratkaisu, joka mahdollistaa kunnossapitotietojen katselun ja päivittämisen päivittämisen myös mobiililaitteiden avulla. Mobiililaitteen avulla voidaan myös tarkastella mallia (Autodesk BIM 360 Glue).
Esimerkiksi rikkoutuneesta kohteesta tai laitteesta voidaan ottaa mobiililaitteelal valokuva, joka sitten liitetään Navistools ohjelmiston tietokantaan mallissa sijaitsevaan vastaavaan objektiin. Toimistotyöntekijä /huoltopäällikkö näkee kohteen ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet, kuten uusien osien tilaamisen ja työmääräimen tekemisen.
 
Tärkeimmät edut koontimallipohjaisesta projektityöprosessista
  •  Suunnitteluvirheiden minimointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa engineeringprosessia
  • Systemaattinen ja visuaalisesti havainnollinen projektiryhmän kommunikointimenetelmä​
  • Mahdollistaa myös hajautettujen projektityörymien työskentelyn koordinoinnin tehokkaasti​
  • Koontimallin tehokas hyödyntäminen työmaalla ja operointi- sekä kunnossapitotoiminnoissa koko elinkaaren ajan​
=> Muutossuunnittelutyön tarve pienenee radikaalisti​​
=> Työmaalla esiintulevien virheiden määrä pienenee radikaalisti
=>Virheistä johtuvat aikatauluviivästykset vähenevät vastaavasti​
=> Visuaalinen koontimalli eri henkilöstöryhmien hyödynnettävissä tehokkaasti
=> Aikataulun ja projektibudjetin noudattaminen helpottuu !!​

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016