Navistools PointCloud pohjaisen työprosessin hyödyt projektityöskentelyssä

Dow Chemical, Marc De Bruynen esityksestä SPAR EUROPE konferenssissä Amsterdamissa 13.11.2013
 

​Yleiset ongelmat pistepilvimateriaalin hyödyntämisessä projekteissa

-Pistepilvimateriaalin hankala käsiteltävyys

-Hankala hahmottaa pistepilvistä mudostuvia kokonaisuuksia (esim. koko siten tarkastelu)
-Puutteelinen tietotaito ja riittämätön tietokonekapasiteetti
-Pistepilvimallien paikoittaminen, koordinointi ja tarkastelu navikoimalla hankalaa

-Hankala siirtyä eri skannausasemien välillä

 

Ratkaisuna Navisworks platform ja Navistools PointCloud

-Tukee laajalti erilaisia laserkeilausformaatteja;  Ascii, Z+F, Faro, Trimble, Leica, Recap, Riegl,…

-Skannausasemien hallinta tietokantapohjaisesti
-Pistepilvimateriaali helpostin kaikkien projektihenkilöiden käytettävissä, ei erikoisvaatimuksia tietokoneelle tai erikoisohjelmien osaamiselle
-Skannausasemien lukumäärää ei rajoitettu 10, 100, 10 000, jopa 45 000 asemaa hallittavissa ongelmitta
-Dynaaminen pistepilvien ja 360 asteen panoraamavalokuvien lataus navikointiasemaan perustuen

-Liikkuminen korjausprojektissa myös  "fly through" ominaisuudella, helppo visuaalinen tarkastelu ja suunittelumallien vertailu pistepilveen

-Keilausasemien automaattinen generointi


Navistools PointCloud pohjaisen työprosessin hyödyt


10 kertainen tehokkuuden lisäys:
-Fotorealistinen as-built informaation ja suunnittelumallien yhtäaikainen tarkastelu
-Laserkeilausdatan hallinta koko projektin elinkaaren ajan

-Automaattinen projektin laserkelausdatan yhdistäminen projektissa laserkeilaustoimittajasta tai käytetystä laserkeilaimesta riippumattomasti

-Helppokäyttöinen "Google Streetview tyyppinen käyttöliittymä dynaamisella 3D datan päivityksellä"

-Kun projekti on kertaalleen konfiguroitu, voidaan keilausdataa helposti lisätä ja muokata projektissa

 

Markin esitykseen


 

 

 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016