PROFOX PROJEKTIPALVELUT

 

 Profox tarjoaa korkeatasoisia käyttöpalveluja yritysten investointi-
projektien laadunvarmistukseen ja koordinointiin liittyen. Palveluilla
varmistetaan 3D/tietomalliprojektin onnistuminen ja parhaan hyödyn
saaminen Navisworks työprosessista.

Profoxin toimittamat palvelut näillä alueilla täydentävät asiakasyrityksen omaa osaamista tai resursseja. Useimmissa projekteissa Profox toimittaa projektipalveluja vain tilapäisesti kunnes yrityksen omat projektihenkilöt on koulutettu hoitamaan vastaavat tehtävät itse toimitetun ohjelmistojärjestelmän avulla.

Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä käyttäessään palveluitamme esimerkiksi projektien kiireellisimmissä vaiheissa. Tällöin esimerkiksi törmäystarkastelupalveluitamme käyttämällä projektin kriittisissä vaiheissa on voitu säästää isoja määriä aikaa ja rahaa.
 
Projektin kiireellisimmän vaiheen jälkeen myös koulutamme asiakkaamme suorittamaan vastaavat tehtävät ja ottamaan vastuun koko projektin kokonaiskoordinoinnista.
Meillä on yli 15 vuoden kokemus Navisworks-pohjaisten työprosessien kehittämisestä asiakkaidemme investointiprojekteissa.
 

Laserkeilaus ja mallinnuspalvelut

 
Profox toimittaa yhdessä allianssipartneryritysten kanssa
palvelukokonaisuuksia prosessi-, rakennus- ja infra-
rakentamisen tarpeisiin sisältäen laserkeilaus- ja mittaus-
palvelut, vaativien kohteiden mallintamispalvelut sekä
Profoxin toimesta suunnittelun, työmaan tai käytön aikaisen ohjelmistojärjestelmän projektikoordinointiin ja laadunvarmistukseen.

Uusi konsepti korjausrakentamis-hankkeiden toteuttamiseen talonrakennusalalla
 
Uusi konsepti saneeraushankkeiden toteuttamiseen prosessiteollisuusalalla
 

Muut projektipalvelut

Projektimallien koordinointipalvelu
 
Koontimallin koostaminen eri lähteistä varustettuna käyttöä helpottavilla näkymillä ja hakuryhmillä, lopputuloksena valmis koontimalli valmiina käytettäväksi 3D-mallipohjaiseen projekti-koordinaatiotyöskentelyyn
 
Törmäystarkastuspalvelu
 
Mallien laadunvarmistamista tuottamalla informaatio (tarkka sijainti, mitkä objektit törmäävät) oleellisista törmäyksistä eri discipliinien mallien suhteen tai myös yhden discipliinin suhteen. Tällä hyvin tärkeällä tarkastelulla on mahdollisuus varmistaa, ettei työmaalla satu yllätyksiä ja säästää suuria määriä aikaa, vaivaa ja sitä kautta projektikuluja.
4D Simulaatiopalvelu
 
Valmiin 4D simulaatiomallin tuottaminen, johon liitetty aikataulutiedosto valmiina käytettäväksi työmaan apuna asennusaikataulujen havainnollistamisessa.
 
 
Työmaavaiheen tiedonkeruupalvelu
 
Käyttö- ja kunnossapitoa varten tarvittavan tiedon kerääminen ja koostaminen mallipohjaisesti omistajan käyttöä varten kunnossapito-ja esimerkiksi huollon suunnittelua varten.
 
Laserkeilausinformaation hyödyntämispalvelu
 
Laserkeilausdatan ja suunnittelumallien koostaminen yhdeksi nwd projektimalliksi valmiina käytettäväksi tehokkaana ja visuaalisena lähtö/ vertailutietona saneerausprojekteissa. Koontimalli, jossa laserkeilausinformaatio mitatusta kohteesta antaa mahdollisimman tarkat lähtötiedot kohteen suunnittelulle sekä myös havainnollistaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja vertailtaessa ja toimii siis päätöksenteon havainnollisena työkaluna.
 
Lisätietoja
 
Presentaatiokuvat ja animaatio palvelu
 
Tuotamme valmiista koontimallista tai erillismalleista näyttävät presentaatiokuvat ja/tai animaatiot käytettäväksi esimerkiksi tarjousvaiheen materiaalina. Kuvat tuotetaan nopeasti Navisworksin Autodesk Rendering toiminnon avulla
 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016