PSK-BIM SEMINAAREJA 20 VUOTTA


Profoxin järjestämistä prosessi- ja rakennusteollisuuden ammattilaiselle tarkoi-
tetuista PSK-BIM seminaareista on tullut perinne.
Seminaarien ideana on käsitellä sellaisia aiheita, jotka ovat sekä prosessi-
teollisuuden että rakennuteollisuuden aloilla ajankohtaisia ja etsiä ratkaisuja
hyödyntäen molempien alojen ammattilaisten tuntemia hyväksi havaittuja

käytänteitä verkostoitumisen ja tiedonjakamisen avulla.

Seminaareja on järjestetty vuosittain ja vuonna 2016 järjestettävä seminaari on sarjassaan jo

kahdeskymmenes. Tämän vuoksi tämän vuoden seminaari on tavallista  juhlallisempi

20v-juhlaseminaari, joka järjestetään normaalista poikkeavana aikana syksyllä, tarkemmin

9.9.2016 Helsingissä.

 

Seminaarit ovat koko historiansa ajan palvelleet alan ammattilaisia tarjoten uutta tietoa

hyväksi havaituista työmenetelmistä ja ohjelmistoista sekä uuden teknologian soveltami-

sesta alan investointihankkeissa. Kussakin seminaarissa on käsitelty jotakin ajankohtaista
ja tärkeätä teemaa, jonka ympärille on koottu sarja luentoja sekä ryhmätöitä.
 Seminaarien kantavana voimana ovatkin olleet alan huippuasiantuntijoiden luennot
näistä ajankohtaisista aiheista usein case-esimerkein höystettyinä.

Luentojen lisäksi seminaarien antiin on oleellisena osana aina kuulunut verkostoituminen

oman sekä toisen alan ammattilaisten kesken. Hyvin merkittävää on myös ollut tyypillisistä ammattilaisseminaareista poiketen interaktiivinen tiedonvaihto, toisinsanoen myös semi-
naarien osallistujilla on ollut ryhmätöiden kautta mahdollisuus vaikuttaa antamalla omaa
palautetta käsiteltyihin teemoihin liittyen.
On lukuisa esimerkkejä siitä, että ryhmätöiden tulokset ovat johtaneet peräti uusien

PSK-standardien syntymiseen.  (PSK standadit julkaisee PSK Standadisointi)
Palautetta on saatettu myös rakennusalalla toimivan Building Smart Finlandin foorumien
tietoon.

 

Olen saanut useana vuonna hyvin positiivista palautetta seminaarin osallistujilta asian-

tuntevista luennoista , mutta erikoisesti myös verkostoitumismahdollisuuksista. Seminaa-

reissamme onkin solmittu lukuisia uusia kontakteja, jotka joissain tapauksissa ovat
johtaneet yritysten väliseen yhteistyön syntymiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen.
Jokaisen seminaarin ohjelmaan on "virallisen" osuuden jälkeen kuulunut illallinen ja

ohjelmallinen osuus, joka on sekä viihdyttänyt vieraitamme, että tarjonnut hyvät mahdollisuudet

keskinäiseen verkostoitumiseen.

Seminaarimme ovat kaikille kiinnostuneille avoimia, maksuttomia tilaisuuksia.

 

Seminaarien historia on mittava alkaen kevättalvella vuonna 1997 Nilsiän Tahkovuorella järjestetystä seminaarista, jossa mukana oli erittäin edustava joukko metsäteollisuuden suunnittelu- ja kunnossapitoalan ammattilaisia.  Aiheena tällöin oli PSK Standarisoinnin toiminta ja rooli. Tästä seminaarista lienee johtuu seminaarisarjan nimikin lisättynä myöhemmin mukaan liittyneiden rakennusalan ammattilaisten tuntemalla BIM termillä.
Tästä selkeästi metsäteollisuuden prosessilaitosten suunnittelu- ja ylläpitoammattilaisille kohdennetusta seminaarista seminaari on vuosien mittaan laajentunut kattamaan myös rakennus- ja infra-alan toimintaa sekä mukana on ollut laaja-alaisesti prosesiteollisuudenalan ammattilaisia suunnittelu ja projektinhoitoalan ammattilaisista , työmaa-alan ammattilaisiin sekä käytön ja huollon ammattilaisiin.Muutamia esityksiä matkan varrelta

2004:

Teollisuuden tiedonsiirron kehittäminen, Mika Karaila Metso automation Oy

 

2006;
PSK-seminaareja 10 vuotta - mitä on jäänyt haaviin; Juhani Kettunen UPM-Kymmene Oyj Kaukas


2007:

Navisworks soveltaminen laajassa laitossuunnitteluprojektissa, Jari Laitinen, Pöyry Finland Oy

 

2011:

Tietomallinnus palvelurakentamisessa- Case Linnanmäki, Henry Salo, Fira Oy

 

2012:

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja kiinteistöjen hallinta, Kari Ristolainen, Senaatti-kiinteistöt

 

2013:

“How NCC uses Navistools to create role specific models out of a common data layer”
Patrik Lindvall, IT Manager , NCC Construction AB

 

2014;

DOW Chemicals - Engineering solution Marc deBryune, DOW Chemicals B.V.

 

Ryhmätyöpalautteet;
Teema; Säästöjä ja hyötyjä investointiprojekteihin uusilla työprosesseilla
Mitä kokemuksia uusien työprosessien käytöstä on Sinulla tai edustamallasi yrityksellä? Mitä ja miten hyödyntäisit uusia työprosesseja edustamasi yrityksen investointihankkeissa tai investointihankkeissa, joihin edustamasi yritys osallistuu?

 

2015;

Seminaariohjelma

 

 

 

Ari Puuskari, Profox Companies Oy

 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016