top of page

SEISOKIN OPTIMOINTI
DIGITAALISESSA TEOLLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Seisokkien optimointi on ratkaiseva tekijä teollisuuslaitosten tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisessa. Perinteisesti seisokkien suunnittelu ja toteutus ovat olleet haastavia ja aikaa vieviä prosesseja, jotka ovat alttiita monille riskeille. Digitaaliset teollisuusympäristöt tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan ratkaista nämä haasteet ja optimoida seisokkeja entistä paremmin.

Ongelmat

  • Aikataulun ja budjetin ylitys: Perinteiset seisokkien suunnittelumenetelmät saattavat johtaa aikataulujen ylityksiin ja budjetin ylittämiseen. Tämä voi merkitä merkittäviä lisäkustannuksia ja tuotannon viivästymistä.

  • Tiedon puute: Seisokkien suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan tarkkaa tietoa laitoksen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Usein tämä tieto on hajallaan tai vaikeasti saatavilla.

  • Turvallisuusriskit: Huonosti suunnitellut seisokit voivat aiheuttaa turvallisuusriskin työntekijöille ja laitokselle. Turvallisuusmääräysten noudattaminen on ensisijaisen tärkeää.

Ratkaisut digitaalisten teollisuusympäristöjen avulla

  • Tarkka ja ajantasainen tieto: Digitaaliset teollisuusympäristöt mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon keräämisen laitoksen tilasta. Tämä tieto voidaan integroida seisokkien suunnitteluun ja auttaa varmistamaan, että suunnitelmat perustuvat oikeisiin ja ajantasaisiin tietoihin.

  • Simulointi ja Suunnittelu: Digitaalisissa ympäristöissä voimme simuloida erilaisia seisokkiskenaarioita ennen niiden toteutusta. Tämä auttaa tunnistamaan pullonkaulat, tehottomuudet ja mahdollisuudet parantaa suunnitelmia.

  • Perehdytys ja Turvallisuussuunnittelu: Virtuaaliset ympäristöt mahdollistavat työntekijöiden perehdytyksen ja turvallisuussuunnittelun digitaalisesti ennen seisokin alkamista. Tämä vähentää turvallisuusriskejä ja parantaa työntekijöiden valmiuksia.

  • Yhteistyö ja Koordinointi: Digitaaliset teollisuusympäristöt mahdollistavat eri sidosryhmien, kuten suunnittelijoiden, johdon ja työntekijöiden, yhteistyön ja tiedonjakamisen samassa virtuaalisessa tilassa. Tämä tehostaa kommunikaatiota ja yhteistyötä.

  • Tehokas Resurssien Käyttö: Digitaalinen suunnittelu ja seuranta mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön seisokin aikana. Tämä voi vähentää tarpeetonta seisokkiaikaa ja säästää kustannuksia.

  • Digitaaliset teollisuusympäristöt tarjoavat ratkaisun seisokkien optimointiin, parantaen suunnittelua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Ne varmistavat, että seisokit toteutuvat suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa, mikä tukee teollisuuslaitosten tehokasta toimintaa.

 

Konsultointiprosessi

Konsultointi aloitetaan tutustumalla asiakkaan nykytilanteeseen. Nykytilanteen perusteella annetaan suositukset parannuksiin ja tarvittaessa ollaan myös mukana parannusten toimeenpanossa.

Konsultoinnin kustannukset

Konsultointi voi useassa tapauksessa olla alkaen 1- 2 päivän mittainen. Päiväkustannus on 1350 €+ alv.

Webinaari: Kustannustehokas seisokkiprojektin läpivienti, Kari Kotirinta

Luentomateriaali

Videotallenne

Kysy minulta lisää

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400-488 267

ari.puuskari@profox.com

Toimitusjohtaja

bottom of page