Elinkaaren aikainen mallitiedon hyödyntäminen

Lifecycle moduulin avulla käytetään generoituja virtuaalimalleja hyväksi monilla eri laitoksen kunnossapitoon ja käyttöön liittyvillä alueilla. Näitä ovat muun muassa seisakkien ja erilasten huoltotoimenpiteiden suunnittelu. Moduuli toimii myös palvelualustana esimerkiksi asiantuntijakonsulttien palveluille, joita voivat konkreettisesti olla esimerkiksi ennakkohuoltojen optimointiin, laitoksen epäkäytettävyyteen ja käyttövarmuuden optimointiin liittyvät palvelut.

Ota yhteyttä

Osoite:

Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20250 Turku

puh: 044-9760 389

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin