Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

Vaatimusmäärittely onnistuneen projektin perustana

Vaatimusmäärittelyssä projektin toimintamallit ja aikataulut määritellään yksikäsitteisesti. ”Kun investoinnin ja sen alaprojektien vaatimusmäärittely tehdään hyvin, varmistetaan onnistunut projekti”. Näin myös vältetään projektin aikaiset ongelmat, kuten budjetin ylittyminen tai aikatauluongelmat.

Asiakas saa mitä haluaa ja toimittaja tietää mitä toimittaa.

Virtuaaliympäristö elinkaarenaikaisten hyötyjen mahdollistajana

Virtuaaliympäristö mahdollistaa yhteisen näkemyksen ratkaisuista osallistamalla projektin eri osapuolet. Tällä uudenlaisella lähestymisellä huomioidaan investoinneissa ja päivittäisissä toiminnoissa käyttäjälähtöisiä, teknisiä sekä turvallisuusnäkökohtia.

Case: Gas & Oil:

•CAPEX value of the investment is 560 million €

•Realized savings during the project 17 million € (duration 3 years)

•Estimated cumulative OPEX savings 40 million € (20 years lifecycle span)

•Shorter throughput time, lower CAPEX and earlier sales income