3. Työmaavaiheen toimintakuvaus

Suunnitteluvaiheen ollessa siinä
tilanteessa, että työmaatoiminnot
aloitetaan jatketaan suunnitteluvaiheen
työskentelymallia siten, että siihen
liitetään työmaan edustaja, joka
tyypillisesti on asennusvalvoja tai/ja
työmaan työnjohtaja. Tämä
mahdollistaa myös työmaan kommentit
ja kommunikoinnin suunnittelijoille kun asennustyöt aloitetaan.​
 
Työmaakäyttö
Työmaaryhmälle on erittäin suuri hyöty visuaalisesta koontimallista , josta on erittäin havainnollista tarkistaa esimerkisi hankalasti sijaitsevien kohteiden asennustapa,
tarkistaa mittoja mittaustyökalulla , ottaa mallista leikkauksia jne.
Työmaalla riittää useinmiten käytännössä yksi kappale kaupallisia Navisworks sovelluksia, jotta voidaan tehdä kommentteja.
Kuka tahansa pääsee tarkastelemaan, mittaamaan jne mallia helposti käytettävällä ilmaistyökalulla Navisworks Freedomilla.
Malliin voidaan lisäksi liittää työmaalla tarvittavia dokumentteja, vaikkapa asennusohjeita tai videoita.

Työmaan työnkulun monitorointi  mallipohjaisesti
Pidemmälle vietynä koontimallin avulla voidaan hyvin havainnollisella tavalla kontrolloida ja koordinoida koko työmaan toimintaa.
Käyttämällä Navisworksin ns. timeliner toimintoa voidaan malliin linkittää aikataulutiedostoja ja simuloida työmaan työskentelyjärjestyksiä ja niihin liittyviä kuluja.
Navistools lisätyökalun avulla työmaan tilannetta voidaan havainnollisesti tarkastella mallin värien avulla, tai päivittää tietokannan ja esimerkisi excel-tiedostojen avulla.

Mobiililaitteet työmaalla- Navistools Field ratkaisu
Navistools sovellukseen kuuluu Navistools Field ratkaisu, joka mahdollistaa työmaan tilanteen päivittämisen myös mobiililaitteiden avulla. Mobiililaitteen avulla voidaan myös tarkastella mallia (Autodesk BIM 360 Glue) ja mallin tietokannan kautta liitettyjä dokumentteja.
 
Tärkeimmät edut koontimallipohjaisesta projektityöprosessista
 
  • ​Suunnitteluvirheiden minimointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa engineeringprosessia
  • Systemaattinen ja visuaalisesti havainnollinen projektiryhmän kommunikointimenetelmä​
  •  Mahdollistaa myös hajautettujen projektityörymien työskentelyn koordinoinnin tehokkaasti​
  •  Koontimallin tehokas hyödyntäminen työmaalla ja operointi- sekä kunnossa-pitotoiminnoissa koko elinkaaren ajan​
=> Muutossuunnittelutyön tarve pienenee radikaalisti​​
=> Työmaalla esiintulevien virheiden määrä pienenee radikaalisti
=>Virheistä johtuvat aikatauluviivästykset vähenevät vastaavasti​
=> Visuaalinen koontimalli eri henkilöstöryhmien hyödynnettävissä tehokkaasti
=> Aikataulun ja projektibudjetin noudattaminen helpottuu !!​

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016