Työmaan visuaalinen valvonta

Site Control Module

Navis Typhoonin hallinnoima Navismalli toimii myös Site Control moduulin käytön pohjana. Tämän moduulin avulla seurataan työmaan etenemistä sekä rakentamisen laatua. Järjestelmä mahdollistaa myös työmaalta mitatun laserkeilaus ja takymetridatan vertailun mallidataan. Työmaavastaavalle ja myös projektinomistajalle mahdollistetaan työmaan tilanteen seuranta yhdellä vilkaisulla Navisworks mallista web-browseria käyttäen.

verityimage.jpg