Mikä on virtuaalitila?

Virtuaalitila CAVE on huonekokoinen, edistyksellinen visualisointiratkaisu, jossa yhdistyvät korkearesoluutioinen, stereoskooppinen projektio ja 3D-tietokonegrafiikka. Järjestelmällä luodaan todentuntuinen kokemus virtuaaliympäristössä.
 
Virtuaalitila on kolmiulotteisuuteen perustuva työkalu arkkitehtien ja insinöörien suunnitelmien visualisointiin. Virtuaalitilan avulla erilaiset sidosryhmät pääsevät havainnoimaan suunnitelmia niiden luonnollisessa koossa sekä tuomaan esille osaamistaan ja näkemyksiään.
Virtuaalitilan tarkoituksena on kollaboraation, osallistuvuuden ja tehokkaan suunnittelun edistäminen sekä vaativien projektien elinkaarikustannusten minimointi. Virtuaalitilaamme voidaan hyödyntää monialaisesti, esimerkiksi teollisuuden ja talonrakentamisen sektoreilla.