Virtuaalimallien

käytön kehitys

Palveluihimme kuuluu virtuaalimallien luomisen lisäksi malleihin liittyvien toiminnallisuuksien kehittäminen.
Toiminnallisuus voi olla esimerkiksi virtuaalisen koulutusjärjestelmän tai markkinointiin ja myyntiin liittyvän järjestelmän rakentaminen lisäämällä animaatioita ja muuta toiminnallisuutta virtuaaliseen malliin.


Tämän lisäksi palveluillamme varmistetaan todellisen konkreettisen hyödyn saaminen käyttämällä virtuaalista mallia projektitoiminnassa ja elinkaaren aikana. Palveluihin liitetään myös virtuaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kouluttaminen.
Näin varmistetaan euroissa laskettavien hyötyjen syntyminen organisaatiolle sekä yksilöiden osaaminen näiden työkalujen hyödyntämisessä.