PROFOX PALVELUKONSEPTI

 

 

Profox tunnetaan suomalaisena ohjelmisto-osaajayrityksenä ja projekteihin
liittyvien työprosessien kehittäjänä​. Yrityksellä onkin yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus ohjelmistoprojektien toimittajana.
 
Profox toimittaa palvelukokonaisuuksia prosessi-, rakennus- ja infrarakentamisen tarpeisiin sisältäen laserkeilaus- ja mittauspalvelut, vaativien kohteiden mallintamispalvelut sekä suunnittelun, työmaan tai käytön aikaisen ohjelmistojärjestelmän projektikoordinointiin ja laadunvarmistukseen.

Onnistuneisiin palvelu- ja ohjelmistotoimituksiin kuuluu oleellisena osana aina asennus-, tuki-, koulutus- ohjelmistokehitys- ja konsultointipalveluja asiakkaan tarpeiden mukaan mitoitettuna.
 

Projektipalvelut

 
Profox toimii projekteissa suunnittelun, työmaan ja kunnossapidon alueilla.
Projektipalvelut sisältävät avustavia töitä lähinnä projektikoordinaation ja laadunvarmistamisen osa-alueilla.
Profoxin toimittamat palvelut näillä alueilla täydentävät asiakasyrityksen omaa osaamista tai resursseja. Useimmissa projekteissa Profox toimittaa projektipalveluja vain tilapäisesti kunnes yrityksen omat projektihenkilöt on koulutettu hoitamaan vastaavat tehtävät itse toimitetun ohjelmistojärjestelmän avulla.

Projektipalvelut:
Projektimallien koordinointipalvelu
-Törmäystarkastelupalvelu
-4D Simulaatiopalvelu
-Laserkeilausinformaation hyödyntämispalvelu
-Presentaatiokuvat ja animaatiot palvelu; 
-Työmaavaiheen tiedonkeruupalvelu
-3D-malliprojektin koordinaattoripalvelut (allianssiryhmä)
-Laserkeilaus ja mittauspalvelut (allianssiryhmä)
 
Lisätietoja projektipalveluista

 

Allianssipalvelut talonrakennusala

 

Allianssipalvelut prosessiteollisuus

 

 

 
 
 

Työprosessien menetelmäkehitys

 
Profox tarjoaa ohjelmistojen projektikäytön työprosessien kehittämistä erityisesti Autodesk Plant ja Autodesk Navisworks ohjelmistojen käyttöön liittyen. Toiminta-alueina ovat investointiprojektien suunnittelu, työmaatoiminnot ja ylläpito.
Käytännössä menetelmäkehitys tehdään työpajatyöskentelynä yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa (tyypillisesti aloitetaan yhdellä työpäivällä), jonka aikana määritellään nykytilanne, tavoitetila ja sen pohjalta esitetään toimintamalli, jolla tavoitetilaan päästään. Tämän jälkeen asiakas päättää esitettyjen toiminpiteiden; workshop muotoinen koulutus ja/tai ohjelmistoprojekti toimittamisesta.
 
Tyypillinen työmäärittely liittyen  Navisworks työprosessien kehittämiseen (eng)
 
Tyypillinen työmäärittely liittyen Autodesk Plant ohjelmistojen käytön työprosessin kehittämiseen (eng)
 

Laserkeilaus ja mallinnuspalvelut

 
Profox toimittaa yhdessä allianssipartneryritysten kanssa
palvelukokonaisuuksia prosessi-, rakennus- ja infra-
rakentamisen tarpeisiin sisältäen laserkeilaus- ja mittaus-
palvelut, vaativien kohteiden mallintamispalvelut sekä
Profoxin toimesta suunnittelun, työmaan tai käytön aikaisen ohjelmistojärjestelmän projektikoordinointiin ja laadunvarmistukseen.

Uusi konsepti korjausrakentamishankkeiden toteuttamiseen talonrakennusalalla
 
Uusi konsepti saneeraushankkeiden toteuttamiseen prosessiteollisuusalalla
 

Koulutus ja konsultointi

 
Kilpailukykyisessä yrityksessä on tehokkaiden IT-työkalujen tehokkaaseen käyttöön saamiseksi välttämätöntä panostaa käyttäjien kouluttamiseen. Vain näin saadaan ohjelmistoinvestointi parhaaseen mahdolliseen käyttöön.
Järjestelmän käyttöönottoaikaa lyhennetään hyvin suunnitellun käyttöönotto- ja käyttökoulutuksen avulla merkittävästi.
Profox tarjoaa huipputasokkaita koulutuspalveluita, joiden avulla yrityskohtaisesti varmistetaan järjestelmän tehokas käyttöönotto ja jatkossa häiriötön ja tehokas käyttö. Koulutettavien ohjelmistojen käyttöalueiden erilaisuuden ja koulutuksen tehokkuuden varmistamiseksi kaikki koulutusohjelmamme ovat aina asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja useinmiten työpajamuotoisesti toteutettuja. Web-pohjaisilla Online koulutusohjelmilla täydennetään perinteisiä luokkamuotoisesti järjestettyjä koulutuspalveluja.
 
Työpajamuotoinen luokkamuotoinen koulutus
 
Online koulutus
 
Kouluttajat
 
 

Ohjelmistokehitys

 
Profoxilla on pitkä kokemus ohjelmistoprojektien määrittelystä ja asiakaskohtaisten ohjelmistoprojektien toteuttamisesta.
Käytännön ohjelmistoprojekti liittyy usein toimittamiimme menetelmäkehitysprojekteihin, joiden avulla tehostetaan asiakkaan projektitoimintaa parantamalla työn tehokkuutta, laatua ja yhteistoimintaa.
 

Ohjelmistojen tukipalvelut

 
Palvelusopimuksemme sisältävät tuen nimetyltä tekniseltä yhteyshenkilöltä Profoxilta. Palvelusopimuksen avulla varmistetaan ohjelmiston vaivaton käyttöönotto ja maksimoidaan ohjelmistoinvestoinnista saataava hyöty.
Palvelusopimus sisältää nimetyn tukihenkilön palveluiden lisäksi alennukset muista sopimukseen kuulumattomista palveluista ja usein myös sovitun määrän koulutus- ja tai konsultointipäiviä.

Lisätietoja palvelusopimuksista
 
Plant palvelusopimus/hinnoittelu
 
 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016