top of page

Drone

Laserkeilaus

360-kuvaus

=

Digitaalinen teollisuusympäristö

LASERKEILAUS, DRONE JA 360-KUVAUS

Mikäli olemassa olevia 3D-aineistoja ei ole, voimme luoda ne teille:

 • Laserkeilaus, drone ja 360-kuvaus –palvelut

 Laserkeilauksien ja 3D-mallinnuksien vaatimusten määrittely –palvelut:

 • Määrittelemme tarkat vaatimukset laserkeilauksille ja 3D-mallinnuksille varmistaen, että saatte tarvitsemanne tiedot oikeassa muodossa ja laadussa

 • Vaatimusmäärittelyt ja laatuspesifikaatiot

 • Keilaus- ja mallinnusprosessien suunnittelu

Teollisuuden mittaus- ja kartoituspalvelut

Tarkkuuden ja laadun merkitys

Nykyajan teollisuus vaatii enemmän kuin pelkät silmämääräiset havainnot ja manuaaliset mittaukset. Modernin teknologian, kuten laserkeilauksen, drone-kartoituksen, photogrammetrian ja 360-kuvauksen, avulla voidaan saavuttaa ennennäkemätön tarkkuus ja laatu, jotka ovat elintärkeitä teollisuusprosessien tehokkuudelle ja turvallisuudelle. Keilaukset luovat myös pohjan 3D- ja as-built -mallinnukselle.

Miksi nämä palvelut ovat tärkeitä teollisuudelle?

 • Riskien minimointi: Vaikeapääsyisten tai vaarallisten alueiden tarkka kartoitus vähentää henkilövahinkojen riskiä ja mahdollistaa turvallisemmat työskentelyolosuhteet

 • Päätöksenteon tehostaminen: Reaaliaikaiset ja tarkat mittaukset mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman päätöksenteon, vähentäen kustannuksia ja aikaa

 • Projektien tarkkuus: Korkean resoluution kuvat ja 3D-mallit mahdollistavat tarkan suunnittelun, simuloinnin ja analysoinnin, mikä takaa projektin onnistumisen ja vähentää virheitä

 • Resurssien säästö: Nopea ja tehokas tiedonkeruu vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta, mikä säästää aikaa ja rahaa

 • Integrointi ja yhteensopivuus: Saatu data voidaan helposti integroida nykyaikaisiin suunnittelu- ja analyysityökaluihin, mikä tehostaa työnkulkua ja parantaa lopputulosta

 • Dokumentointi ja arkistointi: Modernit kartoitusmenetelmät mahdollistavat kohteiden tarkan dokumentoinnin, mikä on arvokasta tulevien projektien, huoltojen ja kunnossapidon kannalta

Teollisuuden jatkuvasti kasvavassa ja muuttuvassa ympäristössä näiden palveluiden merkitys on korvaamatonta. Ne eivät ainoastaan paranna tehokkuutta ja turvallisuutta, vaan ne myös mahdollistavat innovaatioiden ja edistyksen teollisuussektorilla

Käyttämämme tekniikat takaavat korkean laadun ja tarkkuuden, mikä on kriittistä teollisuuden sovelluksissa. Tiedot voidaan liittää mihin tahansa koordinaatistoon, mikä mahdollistaa monimutkaisten suunnittelu- ja analyysityökalujen integroinnin

Laserkeilaus

Olemme erikoistuneet rakennetun ympäristön tarkkaan laserkeilaukseen perustuvaan 3D-tiedonkeruuseen. Käytämme alan parhaita työprosesseja (PSK3402) ja markkinoiden eturivin mittauslaitteita (Leica RTC360). Tuemme monipuolisesti pistepilvien  tiedonsiirtoa suunnitteluohjelmiin. Työmme tuloksena mitat pitävät paikkansa.

Laserkeilaus on menetelmä, jolla voidaan luoda erittäin tarkkoja ja yksityiskohtaisia kolmiulotteisia malleja kohteista. Tämä menetelmä on ihanteellinen teollisuuslaitosten sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden sekä laitteiden kartoittamiseen.

 

Laserkeilaus antaa mahdollisuuden:

 • Saavuttaa millimetrien tarkkuuden

 • Tehdä nopeita mittauksia vaikeapääsyisissä paikoissa

 • Integroida mittausdata suunnitteluohjelmistoihin

Ilmalaserkeilaus ja fotogrammetria dronella

Laajojen alueiden mittaamiseen käytämme ilmasta tapahtuvaa tiedonkeruuta laserkeilauksella tai fotogrammetrisella menetelmällä. Olemme erikoistuneet rakennettuihin tehdasalueisiin, kaivoksiin, satamiin, jne.

Dronet ovat mullistaneet ilmasta tehtävät kartoitukset. Ne mahdollistavat:

 • Laajojen alueiden nopean kartoittamisen

 • Vaikeapääsyisten tai vaarallisten alueiden tutkimisen

 • Korkealaatuisten kuvien ja videoiden tuottamisen teollisuuskohteista

Photogrammetria on menetelmä, jolla luodaan kolmiulotteisia malleja valokuvista. Se soveltuu erinomaisesti:

 • Maanpinnan muotojen ja korkeuserojen määrittelyyn.

 • Kohteen tarkan sijainnin ja ulottuvuuksien määrittelyyn

360-kuvaus

Tuotamme laserkeilauksen yhteydessä myös RGB-valokuvat osana kohteen geometrista inventointia. Kohteesta otetut tarkat 360 valokuvat lisäävät oleellisesti visuaalisuutta, kun kohteesen halutaan tutustua sen lisäksi, että kohteesta on myös olemassa mitattarkka 3D aineisto. 360 valokuvia käytetään myös mm. työmaan etenemisen tarkkailun ja valvonnan aloilla.

Voimme tuottaa myös kohteesta erillisen 360 kuvauksen kuvapohjaiseen navigointiin.

360-kuvaus antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella ympäristöä kaikista suunnista. Teollisuusympäristössä se mahdollistaa:

 • Virtuaalisten kierrosten tekemisen teollisuuslaitoksissa

 • Kattavan kuvan saamisen laitoksen tilasta ja laitteista

 • Koulutuksen ja perehdytyksen helpottamisen

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

bottom of page