top of page
pedro-farto-JU3wm8Wh7YA-unsplash.jpg

"The best way to predict the future is to create it, and Profox can help you with that."

LAITOSMALLIKOORDINAATTORIPALVELU

Laitosmallikoordinaattori on tärkeä avainhenkilö teollisuuden ja infrapuolen hankkeissa, joissa käytetään erilaisia 3D aineistoja, kuten 3D mallit ja esimerkiksi laserkeilauksella tai droneilla kuvaamalla tuotetut pistepilviaineistot.

Laitosmallikoordinaattori varmistaa sujuvan projektin läpimenon laitoshankkeissa koko projektin ajan. Onnistunut hanke vaatii sitoutuneita tekijöitä ja kokonaisvaltaista otetta. Nimeämällä hankkeisiin  riippumaton laitosmallikoordinaattori varmistetaan että kokonaisuus pysyy hallinnassa, tilaajalle avautuu läpinäkyvyys hankkeeseen ja luodaan edellytykset hankkeen onnistumiselle.

Laitosmallikoordinaattori toimii aina tilaajan etujen valvojana pitäen aina tilaajan ajantasalla hankkeen tilanteesta. Laitosmallikoordinaattorin riippumattomuus muista projektiosapuolista on oleellista.

Laitosmallikoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa

Laitosmallikoordinaattorin tehtävä muistuttaa rakennusteollisuuden tietomallikoordinaattoria, mutta tästä poiketen tehtävät jatkuvat suunnitteluvaiheen jälkeen myös työmaalla. Tehtävät liittyvät myös elinkaarenaikaisen digitaalisen omaisuuden varmistamiseen.

Hankkeen ensi vaiheessa koordinaattorin toimesta sovitaan koordinaatistoasiat, mallien tuottamiseen ja tallentamiseen liittyvät asiat ja yhteydenpitoon ja kommunikaatioon liittyvät asiat.

Laitosmallikoordinaattori kokoaa mallidatoja samalla varmistaen eri disipliinien mallien yhteensopivuutta ja laatua suunnitteluvaiheen aikana, mutta myös varmistaa niiden jatkokäyttöä työmaa-asennusten aikana. Hän varmistaa myös mahdollisten laserkeilaamalla tuotettujen pistepilviaineistojen laatua ja käytettävyyttä ja saattaa ne helposti käytettävään muotoon jota myös tilaajan on niin halutessaan helppo tarkastella. Mahdollisista törmäyksistä tai muunlaisista virheistä raportoidaan projektin toimijoille ja tilaajalle sovitusti.

Hankkeen jatkuessa laitosmallikoordinaattorin rooli jatkuu myös työmaan yhteydessä. Tällöin 3D aineistot otetaan käyttöön työmaan ja suunnittelun keskinäisen koordinaation varmistamiseksi, työmaan etenemisen simuloimiseen ja itse työn koordinointiin sekä työmaan laadunvarmistamiseen liittyen.

Rooliin kuuluu myös toimia asiakkaan etujen mukaisesti kokoamalla aineistot siten, että ne ovat hyödynnettävissä osana digitaalista omaisuudenhallintaa elinkaarella hankkeen valmistuttua.

Laitosmallikoordinaattori voi myös jalostaa malleja lisäämällä niihin tietoa tai luomalla linkkejä esim. suunnittelu ja työmaavaiheissa tarvittavaan projektidokumentaatioon, sekä elinkaaren aikana kunnossapidon tai dokumenttienhallinnan järjestelmiin.

 

Laitosmallikoordinaattorin palveluilla varmistetaan

 • Sujuva yhteistyö hankkeen eri toimijoiden välillä

 • 3D-mallipohjaisten suunnitelmien yhteensopivuus

 • Mitta-aineistojen (pistepilviaineistot) optimaalinen hyödyntäminen

 • Toteuttamiskelpoisten suunnitelmien luominen

 • Työmaan aikaisten ongelmien ennaltaehkäisy

 • Sujuva ja läpinäkyvä työmaatoiminta

 • Digitaalisen omaisuuden kierryttäminen elinkaarella käytettäväksi
   

Laitosmallikoordinointipalveluumme sisältyy
 

 • Mallintamisen ja pistepilviaineistojen koordinointi ja ohjaus

 • Suunnitelmaristiriitojen havainnointi malleja hyödyntäen

 • Oikeanlaiset 3D-mallit ja pistepilviaineistot

 • Työmaakoordinaatiosta ja toteutuksen laadunvarmistamisesta huolehtiminen

 • Projektiryhmän koulutus (tarvittaessa)

 • 3D-mallien päivittäminen as-built (kuten rakennettu) tasolle

 • Digitaalisen omaisuuden kierryttämisestä huolehtiminen

 • Sisäisen 3D aineistojen hyödyntämisen kehitys / vaatimusmäärittely (erikseen sovittaessa)
   

Asiakas voi valita haluamansa palvelut riippuen mihin vaiheeseen projektia laitosmallikoordinaattorin palveluja halutaan kohdistaa. Hyödyllisimmillään palvelu on silloin kun laitosmallikoordinaattori otetaan hankkeeseen heti hankkeen alkaessa ja käytetään koko hankkeen ajan.

Laitosmallikoordinointi selkeästi hinnoiteltuna palveluna

Tarjoamme laitosmallikoordinaattorin palveluita tuntimääräisesti hinnoiteltuna siten, että kunkin vaiheen tuntimäärät arvioidaan etukäteen. Laskutamme aina vain toteutuneista töistä.

Profoxin laitosmallikoordinaattorin palveluihin kuuluu myös digitaalisen yhteistoiminta-alustan Profox Typhoonin käyttömahdollisuus sisältäen käyttöönoton ja opastuksen. Digitaalisella alustalla varmistetaan aineistojen helppo jaettavuus ja läpinäkyvyys tilaajalle. 

Kysy minulta lisää palvelustamme

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400-488 267

ari.puuskari@profox.com

Toimitusjohtaja

bottom of page