top of page

=

Pistepilvet

Inventointimallinnus

As-built -malli

3D- JA AS-BUILT -MALLINNUS
Mallintaminen, päivitys ja ylläpito

Mallintaminen, päivitys, ylläpito, työmaan aikainen laadunvarmistus ja lopputarkastus ovat keskeisiä osa-alueita, jotka mahdollistavat tehokkaan teollisuustoiminnan ja projektien onnistuneen toteutuksen. Tarjoamme kattavan palvelun, joka kattaa kaiken digitaalisten teollisuusympäristöjen mallintamisesta ja päivityksestä aina niiden jatkuvan ylläpidon varmistamiseen, jotka tukevat teollisuuden tarpeita parantaen laatua, turvallisuutta ja suorituskykyä.

  • Mallintaminen: Luomme tarkkoja 3D- ja as-built -malleja teollisuuslaitoksista ja ympäristöistä. Nämä mallit toimivat perustana suunnittelulle, perehdytykselle ja turvallisuussuunnittelulle. Tarkat mallit mahdollistavat suunnittelun ja päätöksenteon perustamisen todellisiin tietoihin.

  • Päivitys: Ylläpidämme ja päivitämme 3D- ja as-built -malleja ja digitaalisia ympäristöjä muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. Päivitetyt mallit varmistavat, että suunnitelmat ja päätökset perustuvat aina ajantasaiseen tietoon.

  • Ylläpito: Tarjoamme jatkuvan ylläpitopalvelun 3D- ja as-built -malleille varmistaaksemme, että digitaaliset teollisuusympäristöt toimivat optimaalisesti. 

 

Ajantasaisella digitaalisella informaatiolla varmistetaan sujuvat investointihankkeet sekä mahdollistetaan tehokas ja turvallinen käyttö- ja kunnossapito.

Avaintekijöitä digitaalisen omaisuudenhallinnan alueella on tiedon ajantasaisuus. Työmaavaiheen jäljiltä suunnittelumallit ovat usein puutteelisesti päivitetty vastaamaan rakennettua. Profoxin As-Built mallinnuspalvelulla varmistetaan investointihankkeen suunniteluvaiheen tuottamien 3D-mallien saattaminen ajantasalle.

As-Built mallinnuspalvelussa käytämme nykyaikaisia huippuunsa kehitettyjä Clearedge3D ohjelmistoja, joiden avulla mallidatan päivittäminen käy automatisoidusti ja tehokkaasti.
 

Työ alkaa useinmiten laserkeilauksella, josta syntyvää pistepilveä vertaillaan suunnittelumalliin.  Poikkeamien kartoittaminen tehdään ensin useinmiten pistokoemaisilla keilauksilla, jolloin saadaan yleiskuva mallidatan päivittämisen tarpeesta.  Laajemman keilauksen pohjalta saadaan vertailuohjelmistolla (Verity) suoritettua myös korjaukset suunnittelumalliin.  Suunnittelumalleista myös usein puuttuu kokonaan mallinnuksia kuten tyypillisesti kaapelihyllyt ja kanavistot. Nämä osuudet mallinnetaan hyödyntäen Edgewise-ohjelmistoa, jonka avulla mallinnustyötä automatisoidaan. Ohjelmisto tuottaa suoraan älykästä mallia, eli mallinnustyö sisältää myös esim. putkistojen, toimilaitteiden ja terästen ominaisuustiedot.

Profoxin As-Built mallinnuspalveluihin kuuluu myös digitaalisen yhteistoiminta-alustan Profox Typhoonin käyttömahdollisuus sisältäen käyttöönoton ja opastuksen. Digitaalisella alustalla varmistetaan aineistojen helppo jaettavuus ja läpinäkyvyys tilaajalle.

3D-, as-built -/inventointimallinnus
 

Jalostamme pistepilviaineistoista luotettavia geometrisia 3D-malleja. Inventointimalli voi olla kolmioverkkopintamalli, tasoluokiteltu as-built -malli tai älykäs BIM-malli. Mallien tietosisältö ja mallinnustarkkuus  asiakkaan tarpeiden ja vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Tuemme monipuolisesti 3D-mallien tiedonsiirtoa suunnittelu- ja simulointiohjelmiin. (esimerkiksi layout-  ja CFD-simulointi)


Inventointimallinnusta käytetään tyypillisesti lähtötietoja inventoitaessa tai hankkeen valmistuttua suunnittelumalli päivitetään As-Built (Kuten rakennettu) tasolle.

Älykäs malli ja digitaalinen kaksonen

Älykäs malli-palvelussa valmiiseen pistepilven pohjalta tuotettuun as-Built -malliin lisätään ominaisuustietoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Näitä voivat olla esimerkiksi laitteiden ja putkistojen positiotietoja, linkkejä kunnossapitotietoihin ja reaaliaikaisiin seurantatietoihin. Älykkyyden lisäämisessä käytetään automatisoituja työprosesseja ja malleja voidaan hyödyntää erilaisissa digitaalisissa käyttöliittymissä.

Työmaan aikainen laadunvarmistus teollisuudessa

Työmaan aikainen laadunvarmistus on olennainen osa tehokasta teollisuustoimintaa. Tarjoamme palvelun, joka mahdollistaa laadunvalvonnan reaaliaikaisesti työmaalla.

  • Tarkastukset ja mittaukset: Käytämme digitaalista tekniikkaa, kuten laserkeilausta ja 360-kuvia, tarkkojen mittausten ja tarkastusten suorittamiseen työmaalla. Tämä varmistaa, että kaikki työvaiheet vastaavat suunnitelmia ja laatuvaatimuksia.

  • Havaitut poikkeamat: Jos laadullisia poikkeamia havaitaan, voimme välittömästi ryhtyä korjaustoimenpiteisiin varmistaaksemme projektin jatkuvan sujuvasti.

Lopputarkastus 

Lopputarkastus on kriittinen vaihe projektin päätteeksi. Tarjoamme lopputarkastuspalvelun, joka varmistaa, että kaikki on tehty suunnitellusti ja laatuvaatimukset täyttyvät.

  • Viimeistely ja tarkastus: Käymme huolellisesti läpi kaikki projektin vaiheet varmistaaksemme, että kaikki on valmis käyttöönottoon. Tarkastamme 3D-mallit, mittausdatan ja kaiken projektin dokumentaation.

  • Raportointi ja dokumentointi: Luomme kattavat raportit ja dokumentaation kaikista lopputarkastuksen havainnoista ja toimenpiteistä. Tämä varmistaa, että kaikki tiedot ovat saatavilla tulevaisuuden tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

bottom of page